EY Podnikatelem roku 2022 Královéhradeckého kraje se stal Serafin Campestrini ze společnosti SECA Borohrádek

Společnost EY za podpory hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka vyhlásila vítěze prestižní soutěže EY Podnikatel roku 2022 Královéhradeckého kraje.

Letos ji získal Serafin Campestrini, který stojí v čele firmy jakožto zástupce čtvrté generace podnikatelů a navazuje na úspěchy svých předků na poli dřevozpracujícího průmyslu. Dnes působí vedle Česka také na dalších trzích – z Borohrádku denně díky zapojení 150 zaměstnanců putuje 14 plně naložených kamionů například do Polska či rodného Rakouska, kde před 110 lety společnost SECA vznikla.

Zleva: Helena Sladkovská, ředitelka soutěže EY Podnikatel roku České republiky, Dana Kadavá, vedoucí ekonomického oddělení společnosti SECA Borohrádek, Pavel Bulíček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje | EY Podnikatel roku

Stejně jako v dalších krajích, i zde letos laureáta vybrala nezávislá porota, která ocenila vedle stávajících byznysových úspěchů firmy SECA její odkaz na tradici a zároveň vizi, s jakou ji Serafin Campestrini dále rozvíjí, zvláště s důrazem na udržitelnost. Už dnes je ve zdejším závodě na výrobu dřevěných latí, palubek, prken a hranolů veškeré dřevo zpracováno beze zbytku, hobliny z dřevovýroby jsou lisovány do vlastních briket a pelet a ve vlastní elektrárně na biomasu se topí lesní štěpkou a vyrábí vlastní proud.

„Velmi si vážíme ocenění EY Podnikatel roku Královehradeckého kraje a vnímáme ho jako velký závazek i do budoucna. Příští rok oslavíme 110 let působení na trhu, vítězství je pro nás odměnou za naši dlouholetou práci,“ řekla po převzetí trofeje Dana Kadava, vedoucí ekonomického oddělení společnosti SECA Borohrádek.

„Královéhradecký kraj potvrzuje letošní pomyslný trend, kdy se i v řadě dalších regionů daří uspět podnikatelům, kteří navazují na rodinnou tradici či tradiční řemeslnou výrobu. I Serafin Campestrini dokládá, že vedle dravých technologických a start-upových společností má v soutěži EY Podnikatel roku své nezastupitelné místo řemeslo a tradice, a mě tomoc těší,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Dana Kadavá, vedoucí ekonomického oddělení společnosti SECA Borohrádek | EY Podnikatel roku

„Soutěž EY Podnikatel roku vnímám jako uznání pro inspirativní osobnosti, kteří mohou ostatním dodat odvahu uvádět v život nové podnikatelské projekty. V Královéhradeckém kraji jsme hrdí na naše úspěšné podnikatele. Zvlášť v posledních letech, kdy společnost jako celek musíme čelit nejedné výzvě, je poděkování těm, kteří dávají lidem práci a posouvají náš krajekonomicky dopředu skutečně na místě,“ sdělil v rámci slavnostního vyhlášení první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2022 České republiky budou vyhlášeny 28. února 2023. Vítěz z České republiky se následně zúčastní celosvětového finále a bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.

Redakčně upravená tisková zpráva soutěže EY Podnikatel roku

Doporučujeme