Fakulta dopravní ČVUT otevřela novou laboratoř pro vývoj a testování komunikačních systémů pro autonomní vozidla

Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze otevřela evropsky unikátní laboratoř, která bude sloužit k vývoji a testování systémů komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, zásadních komponent pro vývoj autonomních vozidel.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze (FD) navazuje na své úspěchy v oblasti výzkumu tzv. kooperativních systémů (C-ITS) a vybudovala evropsky unikátní laboratoř CertiLab, umožňující vývoj a testování technologií komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, představující zásadní komponenty pro budoucnost autonomních vozidel, která budou komunikovat mezi sebou i získávat důležité dopravní informace z chytré infrastruktury, bez kterých by jejich provoz byl velmi omezený.

Slavnostní otevření laboratoře CertiLab pro vývoj a testování kooperativních systémů | ČVUT

„Laboratoř je vybavena jak komunikačními technologiemi ITS-G5 a LTE, tak simulačními a testovacími nástroji, které jsme si nechali vyvinout na míru a umožňují nám nasimulovat jakékoliv situace na dálnici i v městské aglomeraci a pracovat tak na aplikacích zvyšujících bezpečnost provozu, jako je například upozornění na blížící se vozidlo IZS, stojící vozidlo, práci na silnici, nebezpečný úsek či komunikace s křižovatkou. Současně se věnujeme kybernetické bezpečnosti těchto systémů a řešíme i právní požadavky, aby náš pohled na problematiku byl komplexní,“ popisuje Zdeněk Lokaj, vedoucí laboratoře CertiLab.

Výzkumný tým laboratoře se dlouhodobě výzkumem kooperativních systémů zabývá a spolupracuje s partnery z komerční sféry i ze státní správy v mnoha výzkumných projektech, a to jak v České republice, tak v Evropě a je velmi respektovaným partnerem. Nové pracoviště tak posouvá možnosti výzkumu FD v oblasti kooperativních systémů na evropskou špičku a poskytne zázemí při řešení národních i mezinárodních výzkumných úkolů. Zároveň však bude sloužit k výuce studentů v bakalářském, magisterském a doktorského studia.

„Jsme velice rádi, že u nás takové pracoviště vzniklo a umožní nám v budoucnu nezávisle ověřovat soulad systémů dopravní telematiky s normami a právním požadavky a zajistit tak jejich bezpečnost a spolehlivost, což je významný krok kupředu,“ říká Pavel Hrubeš, děkan Fakulty dopravní.

Vybudování laboratoře bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie z programu CEF v rámci mezinárodního projektu C-ROADS Czech Republic, který je koordinován Ministerstvem dopravy a Fakulta dopravní ČVUT v Praze je členem řešitelského konsorcia. 

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme