Fakulta dopravní ČVUT v Praze hostila již 8. ročník mezinárodního vědeckého „Smart Cities Symposium Prague“

Po dvou letech nucené on-line verze se letošní, již osmý ročník symposia mohl navrátit ke svému prezenčnímu formátu. Uskutečnil se 26.–27. května v unikátních prostorách kláštera minoritů v historickém srdci Prahy.

Letošní ročník byl zaměřen na zvyky a chování lidí při využívání, ale i samotné volbě dopravy. Zařazeny byly příspěvky zabývající se změnami v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19, nicméně výraznou část tvořily příspěvky zaměřené na vývoj a aplikaci nových nástrojů a metod pro tvorbu udržitelné dopravní infrastruktury a kvality života ve městech. Odborníci z 11 zemí si tak mohli vyměnit své nové poznatky, ale i praktické zkušenosti v oblasti chytrých měst a udržitelné mobility.

Smart Cities Symposium Prague | ČVUT

Symposium si dlouhodobě klade za cíl být především multidisciplinární platformou nejen pro sdílení nových technologií, ale především zkušeností s jejich praktickým využitím v každodenním životě. Mezinárodní přesah symposia pak deklarují program i samotní přednášející, kterými letos byli Eyal Yaniv z izraelské Bar-Ilan University, Shuo Yan Chou z National Taiwan University of Science and Technology, Porie Saikia-Eapen z mezinárodního sdružení CIOB či Emmanuel Dommergues z International Association of Public Transport. Symposium svou přednáškou obohatil i Benedikt Kotmel z pražské firmy Operátor ICT.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

SCSP 2022 v kostce: 

  • 36 příspěvků na téma – System approach to Smart Cities transformation; Information and data processing; Livable cities; Downsides of Smart Cities; Changes in Cities during pandemics, Technologies for Smart Cities, Social Aspects of Smart Cities or Best Practices for Smart Cities Transformation
  • Speciální workshop k projektu H2020 STORM
  • 140 účastníků z celého světa

Mezi dalšími významnými účastníky symposia byli i zástupci firem zabývajících se problematikou chytrých měst. Společnost Hewlett Packard Enterprise představila svou hybridní cloudovou platformu EZMERAL; společnost CONTINENTAL prezentovala případovou studii své Digitální továrny v Brandýse nad Labem; společnost CITYA představila svůj koncept Podpory mobility ve městech na základě aktuální poptávky po dopravě a státní organizace Správa železnic prezentovala příspěvek zaměřený na Digitalizaci a modernizaci železnice. Dalšími průmyslovými partnery symposia byly VDT Technology, ČD Informační systémy, SUDOP Praha, ČD Cargo, Česká pošta, EY, D Plus projektová a inženýrská a SIEMENS.

Smart Cities Symposium Prague | ČVUT

Za odbornou náplň symposia odpovídal vědecký výbor složený z předních odborníků z řad Fakulty dopravní ČVUT v Praze. V rámci symposia byla předána ocenění za tvorbu a realizaci magisterského dual-degree studijního programu Smart Cities (SC), jehož první absolventi úspěšně v květnu zakončili své studium ziskem titulu MSc. na partnerské univerzitě UTEP v USA a titulem Mgr. na naší Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Zároveň bylo v průběhu symposia podepsáno memorandum o spolupráci mezi Fakultou dopravní ČVUT a TU Dresden.

Více na webových stránkách symposia.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme