Fakulta dopravní ČVUT v Praze se zapojila do nového projektu vývoje autonomních autobusů pro hlavní město Praha

V rámci návštěvy děkana ČVUT Ondřeje Přibyla a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové v Jeruzalémě bylo podepsáno memorandum se společností MobilEye o spolupráci na vývoji autonomního autobusu.

Memorandum bylo podepsáno mezi společností MobilEye, kterou v ČR výhradně zastupuje společnost VDT Technology, a Pražským Inovačním Centrem Pokročilých Technologií a Výzkumu (PATRIC).

Děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová a zástupci české ambasády navštívil v Izraeli pracoviště společnosti MobilEye | ČVUT

Děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. v uplynulých dnech společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou Langšádlovou a zástupci české ambasády navštívil v Izraeli pracoviště společnosti MobilEye.

Seznámili se zde s inovativními projekty zaměřenými na vývoj autonomních vozidel. Součástí exkurze byla i půlhodinová jízda Jeruzalémem v autonomním vozidle, zcela bez zásahu řidiče. Následně diskutovali nutnost spolupráce mezi univerzitami a průmyslem i možnosti financování vědy v České republice. Právě Izrael je v tomto směru velikou inspirací, spolupráce s průmyslem a zakládání nových startupů zde opravdu skvěle fungují.

Cílem memoranda je spolupráce na vývoji autonomního autobusu a jeho integraci do managementu dopravy ve městě. Celý projekt bude rozdělen do několika fází, kdy pilotní provoz autonomního autobusu bude probíhat na českém trhu a následně bude distribuován i do dalších zemí. V testovací fázi bude na území České republiky provozováno nejméně 15 nově vyvinutých autonomních vozidel.

Návštěva společnosti MobilEye v Jeruzalémě | ČVUT

„Vývoji kooperativních a autonomních systému a jejich integraci do řízení měst se na fakultě věnujeme dlouhodobě. Tento projekt je důležitým krokem pro pražskou veřejnou dopravní síť a velmi mne těší, že se na tomto projektu naše fakulta podílí. Zavádění autonomních řešení ve veřejné dopravě je důležitým tématem v době, kdy města usilují o čistší a bezpečnější ulice pro své obyvatele. Tato spolupráce je příslibem rozšíření stávající plodné kapitoly česko-izraelské kooperace v oblasti vědy a výzkumu,“ říká prof. Ondřej Přibyl.

I díky tomuto výzkumnému projektu se Praha může dostat do čela vývoje inovativních řešení pro městskou dopravu, prostřednictvím ekologické, úsporné a efektivní technologie kooperativní a autonomní mobility.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme