Farmaceutický a chemický průmysl ve Švýcarsku nabízí příležitosti pro české firmy

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED organizovalo Velvyslanectví ČR v Bernu 22. května 2023 odbornou konferenci s názvem Digital Health Innovation Conference 2023.

Pro propagaci českých technologických firem a startupů z oblasti zdravotnictví se nejlépe hodí hlavní město farmacie Basilej a tamní sídlo největší farmaceutické firmy na světě NOVARTIS. O dva dny později se ve stejném městě konal evropský chemický veletrh Chemspec 2023, kde se v oficiálním českém stánku prezentovalo osm významných českých chemických společností.

Ilustrační fotografie

Švýcarský farmaceutický a chemický průmysl

Švýcarský chemický průmysl, který je úzce provázaný s farmaceutickým průmyslem, patří k nejdůležitějším odvětvím švýcarského hospodářství. Každoročně představuje přibližně polovinu objemu švýcarského vývozu a podílí se zhruba 5 % na celkovém HDP. V odvětví působí přibližně 1 000 společností, z nichž tři patří k největším na světě. Jsou to farmaceutické společnosti NOVARTIS, Roche a chemický koncern Clariant AG.

Každoročně přiváží švýcarský chemický průmysl výrobky v celkové hodnotě kolem 13 mld. CHF. Největší podíl na tomto dovozu mají výrobky chemického a farmaceutického průmyslu. Nejdůležitějším obchodním partnerem Švýcarska jsou členské země EU, odkud se dováží asi tři čtvrtiny celkového objemu.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Digitalizace švýcarského zdravotnictví

Pozice Švýcarska v oblasti digitalizace systému zdravotnictví v mezinárodním měřítku je někde v polovině žebříčku. Ve švýcarském systému zdravotní péče se stále ještě používá příliš mnoho papíru. I ve vnitrostátním srovnání je úroveň digitalizace zdravotnictví oproti ostatním odvětvím podprůměrná. Kromě teprve se rozvíjející elektronické komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče jsou i nadále rezervy v zavádění digitálních zdravotních služeb, jako např. elektronické dokumentace pacienta, telemedicíny nebo e-receptů.

Ve Švýcarsku právě proto v poslední době vznikla nebo sem přesunula své vedení řada technologických a biotechnologických firem a startupů se zaměřením na digitalizaci, e-zdravotnictví, umělou inteligenci, genetické terapie a biotechnologie – vnímají právě zde ohromné příležitosti do budoucna. To dává šanci i zahraničním, resp. českým společnostem, vědcům a expertům se zkušenostmi v této oblasti.

Velvyslanectví vnímá tento trend, přinášející nové příležitosti, a proto strategie projektů ekonomické diplomacie počítá s dlouhodobou podporou právě v odvětví vědy a výzkumu, a to včetně digitalizace v oblasti farmaceutického a chemického průmyslu. Česko má v tomto směru rozhodně co nabídnout.

Ilustrační fotografie

„Český“ týden v Basileji

Důkazem jsou právě dva květnové projekty –  Digital Health Innovation Conference 2023 a oficiální český stánek na evropském veletrhu Chemspec 2023.

Na první akci, tedy konferenci pořádané Velvyslanectvím ČR v Bernu pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR, se prezentovaly české firmy iDevBand, Carebot, The Mama AI, ProID Monet+, iBridge a Dataclair.ai společnosti O2 Czech Republic. České firmy tak měly vynikající příležitost prezentovat svá řešení před zhruba padesátičlenným odborným publikem formou přednášek a následné diskuze.

Např. Matěj Misař z firmy Carebot řekl: „Zabýváme se vývojem a zaváděním umělé inteligence v diagnostice u různých obrazových vyšetření (RTG, CT, MMG). Pomáháme lékařům být přesnější a rychlejší. Být na konferenci v srdci farmaceutického průmyslu je pro nás mimořádně důležité. V publiku byli nejen zástupci farmaceutických společností, ale i investoři, kteří nás již nějakou dobu sledují. Do Basileje se určitě znovu vrátíme. Děkujeme za příležitost prezentovat tato řešení a za mimořádnou spolupráci a excelentní přístup českého zastoupení ve Švýcarsku“.

Na konferenci vystoupili krom zástupců českých firem také švýcarští experti Wolgang Schleifer za Novartis, Rok Zaloznik za Swiss AI Association a za firmu Immunai Jana Šponarová. Velvyslanectví plánuje konferenci uspořádat i příští rok, ostatně, má již za českou stranu přislíbenou expertní přednášku od ředitele UOCHAB v Praze, prof. Jana Konvalinky.

V rámci evropského putovního veletrhu Chemspec 2023, pro který pořadatelé pro letošní rok vybrali město Basilej, se konala též oficiální česká účast pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V českém stánku se vedle Asociace chemického průmyslu ČR, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a agentury CzechInvest prezentovaly firmy Draslovka, Cayman Pharma, Penta, Regartis, Santiago, VUOS, BorsodChem a COC.

Ilustrační fotografie

Kryštof Šigut z firmy Santiago uvedl: „Naše účast na veletrhu v Basileji potvrdila naši schopnost konkurovat na mezinárodní úrovni a představit vysokou kvalitu našich služeb. Jsme pyšní na to, že můžeme reprezentovat Českou republiku jako centrum inovací a výzkumu v oblasti farmacie a chemie. Těší nás, že jsme získali uznání od klíčových hráčů průmyslu a vytvořili si solidní základ pro budoucí spolupráci a rozšíření našeho podnikání.“

Pro českou moderní ekonomickou diplomacii byla přítomnost našich firem na těchto akcích ve Švýcarsku významná především z důvodu prezentace Česka jako seriózního a kvalitního obchodního partnera, se kterým se musí počítat a stojí za to spolupracovat. Švýcarsko je mimořádně kvalitní a náročný trh, na kterém se prosadí jen ti nejlepší. Moderní a špičkové české firmy z jednoho z klíčových odvětví budoucnosti, které se tu nedávno skvělým způsobem prezentovaly, nevyjímaje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bernu (Švýcarsko). Autor: Zdeněk Eliáš, ekonomický specialista.

• Teritorium: Evropa | Švýcarsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl | Chemický průmysl

Doporučujeme