Farmaceutický průmysl – opora řecké ekonomiky a příležitost pro spolupráci

Pandemie potvrdila význam moderních léčiv a potenciál pro spolupráci na jejich vývoji a výrobě zejména uvnitř Evropy. Řecké farmaceutické podniky plánují v příštích letech investice do výrobních provozů a center aplikovaného výzkumu ve výši 1,5 miliardy eur.

Farmaceutický průmysl je v Řecku zařazen mezi státem financované programy na podporu inovací.  Značný potenciál pro zahraniční investice má zejména farmaceutické využití konopí.

Léčiva a farmaceutické výrobky jsou největším vývozním artiklem Řecka do ČR s objemem 2,04 mil. CZK v roce 2020 a meziročním nárůstem o 50 %. Na druhé straně ČR vyváží do Řecka tradičně chemické prostředky a v posledních letech také léčiva a farmaceutické výrobky. Další rozšíření řeckého farmaceutického průmyslu by pro české výrobce mohlo být příležitostí pro dodávky surovin, obalů a případně i výrobních technologií. České farmaceutické podniky a výzkumné ústavy by se mohly pokusit o spolupráci s řeckými partnery na vývoji a výrobě moderních léčiv.   

Řecký farmaceutický průmysl je po rafinaci ropy, výrobě potravin, zpracování kovů a chemickém průmyslu 5. nejvýznamnějším oborem domácího zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a značným růstovým potenciálem. Na hrubém domácím produktu se farmaceutický průmysl podílí zhruba 3,7 procenty a ekonomické analýzy odhadují, že každé euro investované do tohoto průmyslového odvětví zvyšuje přímo či nepřímo HDP o 3,9 eur. Vysoký je rovněž jeho podíl na zaměstnanosti špičkově kvalifikovaných pracovních sil. Domácí výrobky pokrývají zhruba 25 % národní poptávky s perspektivou pokrýt až 75 % a vysoký je objem vývozu zejména výživových doplňků a generických léčivých přípravků.

Farmaceutický průmysl obstál v desetiletém období hospodářské krizi a nyní se prudce rozvíjí v období krize pandemické. Členové Řeckého svazu farmaceutických podniků SFEE plánují do roku 2025 investice do výrobních provozů a center aplikovaného výzkumu ve výši téměř 1,5 mld. eur a farmaceutický průmysl je zařazen mezi státem financované programy na podporu inovací.

Investici do rozvoje výrobních kapacit avizovaly například společnosti Adelco (modernizace závodu), Bennett (rozšíření kapacit o nový automatizovaný závod a oddělení výzkumu a vývoje), Vianex (rozšíření závodu a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj), Demo (4 nové výrobní závody zaměřené především na výrobu surovin pro léčiva), Elpen (rozšíření kapacit na výrobu onkologických léků), PharmaZac (nový závod na výrobu léčiv pro radioterapii) a řada dalších. Rozšíření výrobních kapacit v Řecku připravuje také německá Boehringer.

Značný potenciál pro investice zejména zahraniční má také farmaceutické využití konopí. Pěstování primární suroviny Cannabis Sativa L, pro které jsou v Řecku mimořádně příznivé klimatické podmínky, bylo povoleno v r. 2018 (více viz ekonomická informace v archivu). Nyní se finalizuje legislativní rámec pro zpracování této suroviny, který umožní vybudovat na území Řecka závody na výrobu farmaceutických produktů z konopí určených výhradně na vývoz, tedy bez povolení prodeje na řeckém trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autorky: Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Jitka Chromcová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl

Doporučujeme