Farmáři v Kambodži mají díky českým vědcům sušičky na mango

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně pomáhají nastartovat udržitelnou produkci manga v oblasti Kampong Speu v Kambodži. Místní producenti díky českému know how začali s výrobou solárních sušiček ovoce.

Dosud značná část úrody manga přišla vniveč, protože ho místní nedokázali zpracovat. Zemědělci se nyní lépe vyrovnají s nadprodukcí.

Solární sušička ovoce

Mango je v Kambodži druhým nejvíce pěstovaným druhem ovoce hned v závěsu za banány. Je ale problematické v tom, že se rychle kazí. „Navíc sezóna sklizně je poměrně krátká. Proto ho místní musí buď poměrně brzy prodávat pod cenou, nebo ho nechávají shnít. Sušení tohoto ovoce jim tedy hodně pomůže. Znamená pro ně stabilnější zásobu jak pro vlastní spotřebu, tak pro prodej,“ uvedl Petr Němec z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU.

Čeští vědci už farmáře vyškolili v zpracování manga, balení a také marketingu prodeje ovoce na místním i zahraničním trhu. Kambodža je významným producentem této komodity a většina země je pro jeho pěstování vhodná. Tato asijská země je také jedním z 5 největších producentů manga na světě. Export manga poslední roky významně roste, v současné době se pohybuje kolem 200 tisíc tun ročně.

„Problémem je ale skutečnost, že v drtivé většině jde o export v podobě čerstvého manga, tedy bez přidané hodnoty. Poté dochází například k levnému prodeji kambodžského manga do sousedního Vietnamu, kde je toto dále zpracováváno na různé produkty, které jsou již prodávány za vyšší ceny. Přidaná hodnota tedy nezůstává v Kambodži, ale v jiné zemi,“ uvedl Němec.

Ilustrační foto

Jedním z cílů projektu financovaného organizací Spojených národů (UN) bylo přiblížit farmáře ke světu národního i mezinárodního obchodu. Prošli tedy řadou školení, v rámci kterých mimo jiné nabyli vědomosti o exportu a jeho náležitostech. Partnerská česká firma Holistic Solutions s.r.o. jim nabídla spolupráci coby odběratel.

Odborníci z Česka pomáhali rozjet výrobu sušiček. Technologie je pro místní kompletně nová a inovativní. Tři solární sušičky byly předány třem místním zemědělským komunitám. „Mechanizace jim přinese vyšší finanční výnosy z vlastní úrody a může také podpořit potravinovou soběstačnost,“ dodal Němec.

Redakčně upravená tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně

Doporučujeme