FAST VUT spolupracovala na stromu budoucnosti. Studenti FSI a FA soutěžili v designu

Brněnský Festival architektury si mimo jiné klade za cíl nabídnout návštěvníkům veletrhů přehlídku technologií budoucnosti stavebnictví. Proto byl jedním z jeho vrcholů futuristický projekt Tapirus.

Ten na malé stavební konstrukci podobné stromu ukazuje, že stavebnictví může v blízké budoucnosti fungovat jen s digitálním návrhem bez prototypování a papírové dokumentace. Co je na takovém postupu pozoruhodného?

Tapirus | Festival architektury

„Stavebnictví není strojařina a není zde obvyklé, aby se digitální data návrhu přímo aplikovala ve výrobě. Současná stavební výroba zahrnuje mezi digitálním návrhem a reálným výsledkem řadu mezikroků, upřesnění a optimalizací, které vyžadují velké množství času.” vysvětluje David Bečkovský, který jako vedoucí Laboratoře robotizace a 3D tisku centra AdMaS zastupoval v projektu Fakultu stavební VUT.

Projekt Tapirus, jehož duchovním otcem je Michal Šopík z firmy Vesper Homes, spojil odborníky z komerční a akademické sféry, kteří vše připravovali pouze virtuálně. David Bečkovský měl na starosti data pro 3D tisk betonového kmene a konektivitu pro elektromobilitu. Jednotlivé díly pro výslednou konstrukci z betonu, oceli a dřeva, která ze všeho nejvíce připomíná strom, vytiskli, svařili a vyfrézovali roboti. Na brněnském výstavišti potom vše zkompletovali montéři bez jakýchkoliv mezikroků a příprav.

Mimořádnost uvedeného postupu se ukazuje také v situaci, kdy je nutné provést úpravy parametrů pro výrobu. Při běžném postupu úprava zabere několik dní. Na změnu digitálního projektu stačí jen pár minut a současně získáváme data pro výrobní linku.

Brněnský Festival architektury | Fakulta architektury

Festival architektury, jehož spoluzakladateli jsou dva výzkumní pracovníci z FAST, Petr Selník a právě David Bečkovský, probíhal na začátku března 2023 současně se Stavebním veletrhem Brno a veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex.

V rámci Mobitex proběhla studentská soutěžní přehlídka Grand Prix Mobitex 2023 Student, které se zúčastnili také studenti Vysokého učení technického v Brně.

Další fotografie z veletrhu naleznete na webu VUT v Brně.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

Doporučujeme