FDA zvažuje nový přístup k regulaci CBD

Stejně jako v Evropě, i v USA se za poslední roky rozšířilo používání kanabidiolu (CBD) v potravinách a nápojích nebo jako doplňku stravy.

A stejně jako v Evropě, ani ve Spojených státech amerických ještě není zajištěn rámec pro využití, kontrolu a označování těchto produktů.

Ilustrační fotografie

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vzhledem k nedostatkům na úrovni výzkumu rozhodl, že výrobky s CBD nebudou regulovány jako potraviny nebo doplňky stravy. Pro tuto stále populárnější látku má být vyvinut nový přístup. Agentura rovněž zamítla tři petice spotřebitelů, kteří požadovali, aby FDA povolil uvádět výrobky CBD na trh jako doplňky stravy.

FDA je k aktivnímu řešení regulace produktů s CBD motivována spotřebitelskými organizacemi i vědeckou komunitou, která se tématu užívání CBD věnuje také z hlediska obsahu těžkých kovů a ftalátů a přesnosti v označování obsahu CBD. FDA po rozsáhlém šetření provedeném interní pracovní skupinou dospěla k závěru, že pro výrobky s CBD je zapotřebí nová regulační úprava. Očekává se, že na formulaci tohoto rámce bude úřad spolupracovat s Kongresem USA.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Podle FDA je užívání CBD spojeno s řadou bezpečnostních rizik zejména při dlouhodobém použití. Studie pracovní skupiny FDA podle jejich vyjádření prokázaly možnost poškození jater, interakce s některými léky a možné poškození mužského reprodukčního systému. FDA se rovněž obává rizika působení CBD u některých zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou děti a těhotné.

Pracovní skupina FDA ve studii pracovala s produkty na bázi CBD, dostupnou vědeckou literaturou a studiemi externích agentur. Vzhledem k nedostatečně průkazným výstupům pracovní skupina konstatovala, že není schopna definovat, jakým způsobem by výrobky na bázi CBD mohly splňovat bezpečnostní normy pro doplňky stravy nebo potravinářské přídatné látky. Konkrétně například nebyly nalezeny dostatečné důkazy pro určení, jaké množství CBD lze konzumovat a jak dlouho, aby nedošlo ke škodlivým účinkům.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v červnu 2022 rovněž konstatoval, že nemůže rozhodnout o bezpečnosti CBD jako nové potraviny, a uvedl, že je třeba vyřešit nedostatky v informacích o této látce, aby bylo možné dospět ke kvalifikovanému závěru.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme