FEL uzavřela smlouvu o spolupráci na výzkumu a vzdělávání se společností BRUSH SEM

Dlouhodobou spolupráci mají před sebou výzkumníci i studenti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společnost BRUSH SEM.

Představitelé univerzity, fakulty a společnosti, jež patří k největším nezávislým výrobcům generátorů na světě, to v úterý 1. března stvrdili podpisem smlouvy.

Smlouvu podepsali (zleva) rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan FEL Zdeněk Peroutka a za společnost BRUSH SEM ředitel závodu Plzeň Dalibor Červený a Marek Nechutný. | ZČU

Spolupráce Fakulty elektrotechnické ZČU a společnosti BRUSH SEM, s. r. o., se týká tří oblastí:

V oblasti výzkumných projektů budou společné týmy intenzivně pracovat na vzniku nových technologií, které bude BRUSH SEM komerčně nasazovat. Součástí smlouvy je oboustranný transfer znalostí a technologií. Dohoda též umožňuje, aby zaměstnanci společnosti BRUSH mohli působit na fakultě jako hostující vědci.

Fakulta bude společnosti poskytovat odborné poradenství a zázemí, zejména pak expertizy, diagnostiku, testování, prototypové práce a další inženýrské činnosti či poradenské služby.

V neposlední řadě bude BRUSH sponzorovat vzdělávací aktivity na fakultě, která použije získané prostředky na modernizaci vybavení pro studenty a úhradu stipendií studentů pracujících na disertačních a diplomových pracích či na studentských projektech zejména v oblasti výkonových systémů a elektroenergetiky.

Podpis smlouvy | ZČU

BRUSH bude rovněž studentům a akademikům moci poskytovat kromě přístrojů i technické znalosti, data a speciální infrastrukturu včetně softwaru a trainee programů. Bude se také podílet na přednáškách a kurzech pro studenty.

„Podepsaná smlouva je vyústěním dlouhodobé spolupráce zejména mezi plzeňskou továrnou BRUSH a Fakultou elektrotechnickou ZČU. Ve vzájemné spolupráci našich týmů vidíme velký výzkumný a inovační potenciál. Vážíme si, že společnost BRUSH SEM se zavázala dlouhodobě finančně podporovat naše studijní programy a vzdělávací aktivity. Našim studentům to dává možnost získat nejen stipendia a vzdělávat se v moderních laboratořích, ale dává jim to též příležitost aktivně se již během studia zapojit do projektů s jedním z významných světových výrobců generátorů,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Zdeněk Peroutka.

Podpis smlouvy | ZČU

„Podpisem smlouvy začíná nová etapa našich vzájemných vztahů. Jako bývalý akademický pracovník si velmi dobře uvědomuji potřebu provázanosti akademické sféry s průmyslovým prostředím, kdy vzájemné sdílení poznatků a zkušeností pomáhá univerzitě lépe reflektovat potřeby trhu a průmyslovým firmám usnadňuje aplikaci poznatků základního výzkumu. Vzhledem k významným změnám, které obor výroby a přenosu elektrické energie postihly v průběhu posledních dvou dekád, nebude o společná témata zcela jistě nouze. Především se jedná o pokročilé materiály, diagnostiku nebo optimalizaci designu strojů v souvislosti s měnícími se požadavky na jejich provoz. Samozřejmě nás jako společnost těší, že můžeme studentům elektrotechnických oborů nabídnout spolupráci na zajímavých projektech v oboru, kde se dlouhodobě řadíme ke světové špičce,“ dodal za společnost BRUSH SEM hlavní inženýr konstrukce František Zeman.

Redakčně upravená tisková zpráva Západočeské univerzity v Plzni

Doporučujeme