Fenomén AI: příležitost i hrozba

Umělá inteligence je zdrojem obrovského vzrušení i obav. Na základě podrobné analýzy identifikujeme její potenciál i to, jak jej využít. Jaké tedy přináší skutečné příležitosti i hrozby pro vaše podnikání?Existuje mnoho očekávání a jedna jistota. AI se dotýká naprosto všech aspektů našeho života a neexistuje cesta, jak se jí vyhnout. Naše dnešní reakce je ale tím, co rozhoduje, zda pro nás bude příležitostí, či hrozbou. Je třeba vidět, že umělá inteligence naprosto mění podmínky, které v ekonomice dosud panovaly.

Již delší dobu je díky automatizaci evidentní významné zvýšení produktivity v mnoha odvětvích a tento trend bude sílit. Nově se začíná projevovat u nejvyspělejších firem růst produktivity díky pomocné a rozšířené inteligenci. A nebude to trvat dlouho, budeme svědky růstu poptávky spotřebitelů, který bude generován zvýšenou dostupností produktů i služeb a zcela novými formami personalizované produkce. AI přináší věci, které nebyly nikdy dříve možné a neodpovídají minulým zkušenostem.

Transformace pozic

V nejbližší době bude pravděpodobně největší potenciální ekonomický růst z AI z růstu produktivity. Využít možností automatizace je totiž nejsnazší formou zapojení moderních technologií a existují odvětví, kde se to přímo nabízí, typicky ve výrobě, dopravě a logistice. To jsou oblasti, které vykazují největší růst produktivity a realizují v současné době také nejvyšší zisky. U nich je také největší prostor pro automatizaci rutinních úkolů.

Kritické hlasy viní automatizaci z růstu nezaměstnanosti, ale je na podnicích, aby svůj lidský kapitál dokázaly zhodnotit. Automatizace přece neznamená, že zaměstnanci nebudou potřeba, ale uvolňuje kapacitu ke zvýšení jejich schopností a vytváří prostor k tomu, aby se lidé stále více soustředili na práci s vyšší přidanou hodnotou. Přijetí technologií bude samozřejmě znamenat, že některé pozice budou nadbytečné, ale jiné budou vytvořeny. Neočekáváme zánik pracovních pozic, ale jejich transformaci.

Jaká je skutečná hodnota AI?

+ 26 %

Největší zisky očekáváme v Číně – posílení HDP do roku 2030 až o 26 %. V Severní Americe odhadujeme potenciální nárůst HDP o 14%. Největší zisky budou realizovat společnosti v oblasti maloobchodu, finančních služeb a zdravotní péče, protože AI zvyšuje produktivitu, kvalitu výrobků a spotřebu.

+ 14 %

Náš výzkum ukazuje, že celosvětový HDP by mohl být v roce 2030 až o 14 % vyšší v důsledku AI. To představuje růst o 15,7 bilionu dolarů. Umělá inteligence je bezpochyby největší komerční příležitost v dnešní rychle se měnící ekonomice.


Vedle zcela nových typů, kde se pracovníci budou soustředit na kreativní myšlení, jak může být AI vyvinuta a uplatňována, bude obrovské množství pozic vyžadovat už samo budování, udržování, provozování a regulace technologií. Je zcela evidentní, že například budeme potřebovat ekvivalent řídících letového provozu k řízení autonomních vozidel na silnici.

Revoluce spotřebitelů

Zatím se o této změně příliš nemluví, přestože se již poměrně významně projevuje. Spotřebitelé jsou nejen přitahováni k vyšší kvalitě, ale začínají si zvykat na to, že moderní technologie dovolují nabízet personalizované produkty a služby. A také se učí lépe využívat svůj čas, když přemýšlejí o tom, co vše by mohli dělat, kdyby se nemuseli věnovat práci, kterou zvládnou technologie samy.

Revoluce spotřebitelů, kterou AI zrodila, otevírá cestu k masivním inovacím na všech úrovních. Nejde pouze o inovace výrobků a služeb, mění se i celé obchodní modely. Zvýšená spotřeba přináší také větší množství dat. Přední hráči budou těžit z výhody svého přehledu o preferencích zákazníků – ten totiž představuje okamžitou schopnost přizpůsobit svůj výkon tak, aby odpovídal individuálním požadavkům. Typickým příkladem segmentu, kde tato revoluce pokročila nejdále, je oblast zábavního průmyslu a médií. Trend se projevuje i ve zdravotnictví, dopravě či finančních službách, ale využití je mnohem širší.

Umělá inteligence a její formy

Automatizovaná inteligence – Nahrazuje lidský faktor při výkonu rutinních i nerutinních úkolů, ať již mají povahu ruční práce, či kognitivních procesů. Nepředstavuje nové způsoby a možnosti, pouze vykonává stávající úkoly.

Asistovaná inteligence – Představuje technologie, které pomáhají lidem provádět jejich úkoly rychleji a lépe. Jde o pevné systémy, které se z interakcí neučí a přinášejí tak nové možnosti.

Rozšířená inteligence – Uplatňuje se především v oblasti řízení, když pomáhá lidem přijímat lepší rozhodnutí. Jde o systémy, které rozšiřují lidské rozhodování a průběžně se učí ze svých interakcí s lidmi i prostředím.

Autonomní inteligence – Vrcholná forma technologické vyspělosti, která automatizuje procesy rozhodování bez zásahu člověka. Tyto systémy se samy dokážou přizpůsobit různým situacím a jejich změnám.

Nejhorší je nedělat nic

Je samozřejmě velmi obtížné odhadnout budoucnost. Ale je reálné mluvit o potenciálu. Pokud vaše firma působí v jednom ze sektorů nebo ekonomik, které se připravují na rychlé přijetí AI, musíte reagovat již dnes, protože je evidentní, že nové technologie dovolí do deseti let vyrůst do pozice globálních leaderů společnostem, které dnes ještě ani neexistují. Flexibilita a schopnost zachytit trendy jsou totiž vždy vyšší u nově vznikajících firem. Jste přesvědčeni, že působíte v sektoru, který má nízký potenciál přijetí a pomalejší tempo změn? Možná ano, ale je to dvojnásobný důvod pro to, abyste začali uvažovat o změně.

Žádný sektor nebo podnikání není žádným způsobem imunní vůči dopadu AI. A právě v těch opticky méně připravených sektorech mohou být dopady dramatičtější, protože využití technologií se na trhu s méně hráči může projevit výraznější diferenciací. Nedělat nic je dnes nejhorší možnou volbou. Investice do AI se dnes mohou zdát drahé, ale již v příštích deseti letech se výrazně sníží a v mnoha případech předpovídáme i bezplatný model.

Umělá inteligence v akci

Online pojistitel využil AI k automatizaci svých služeb. Celý proces zpracování a vyřízení pojistné události se namísto dnů či měsíců odehrál během pouhých tří sekund, a to od obdržení žádosti až po výplatu pojistného včetně vysoce efektivní analýzy podvodného jednání. Takové řešení představuje pro pojišťovnictví zcela novou situaci.

Rozšířená inteligence v akci – Automobilová společnost vyvinula model založený na dynamickém agentu, který simuluje tisíce strategických scénářů pro vstup na trh s jízdními vozy. Model umožnil obchodním manažerům rozhodovat o různých konfiguracích politik ve virtuálním bezrizikovém prostředí, které jim umožňuje vidět konečný dopad jejich rozhodnutí na tržby dříve, než se skutečně rozhodnou. Letové simulátory umožňují pilotům otestovat dopad jejich reakcí ve virtuálním prostředí – proč by podnikatelé neměli činit totéž?

Změna personalistiky

Nemusíte dnes investovat do technologií, ale jistě již dnes musíte přijmout rozhodnutí a budovat svou kulturu tak, abyste na všech úrovních byli na nutné změny připraveni. Proto bude důležité zaměřit se na dlouhodobé vzdělávání a rozvoj.

Personalistika se bude mnohem více než kdy dříve zaměřovat na vyhledávání dovedností, které nemohou být replikovány stroji. Mezi ně patří kreativita, vedení a emoční inteligence. Je důležité připravit se na hybridní pracovní sílu, na prostředí, v němž AI a lidé pracují vedle sebe. Úkolem pro vaši firmu není jen zajistit, abyste měli správné systémy na správném místě, ale především posoudit, jakou roli hrají v novém modelu vaši lidé, a na tuto roli je připravit.

Již dnes se ukazuje, že kritickými pojmy v takovém hybridním prostředí budou důvěra a transparentnost. Technologie budou muset důvěřovat lidem a lidé technologiím. Zdá se to až neuvěřitelné, ale je známo, že AI získává prostřednictvím školení, nebo dokonce manipulace předsudky podobně jako lidé.

Možnosti přežití

Představte si svůj trh za pět let. AI má potenciál zásadně tento obraz narušit. Byli jsme svědky toho, jak digitalizace přispěla k pádu velkých hráčů, a je naprosto zřejmé, že umělá inteligence bude ve svém dopadu ještě eruptivnější. Lídry se v příštích deseti, dokonce i pěti letech mohou stát společnosti, o nichž jste nikdy neslyšeli. Na druhou stranu někteří z dnešních největších mohou úplně zmizet, pokud by jejich reakce přišla příliš pozdě. Zítřejší lídři trhu stanovují své strategie dnes.

Odpovězte si proto na tři klíčové otázky, které by vaše podnikání mělo řešit, pokud chce udržet krok a využívat příležitosti: Jak zranitelný je váš obchodní model vzhledem k AI? Existuje v rámci vašeho trhu prostor pro změnu, a pokud ano, jak rychlá bude a jak jej můžete využít? Máte potřebný talent, data a technologie, abyste dokázali využít příležitosti AI? Odpovědi na tyto otázky představují jistě nejen možnosti vašeho přežití, ale i vašeho úspěchu.

Sektory a jejich potenciál

Zdravotní péče – Rychlejší i přesnější diagnostika a personalizovaná léčba se uplatní již v krátkodobém a střednědobém horizontu. Z dlouhodobějšího pohledu vývoj směřuje k inteligentním implantátům, personalizované výrobě léků a robotickým lékařům.

Automobilový průmysl – Již dnes jsou běžné automatizované asistenční systémy řidiče, jejich význam bude vzrůstat a na konci je autonomní provoz. Potenciál sektoru vedle rozvinuté automatizace nabídnou také flotily pro sdílení jízd a inteligentní monitoring, umožňující prediktivní autonomní údržbu vozidel.

Finanční služby – Dvě oblasti s největším potenciálem AI představuje personalizované finanční plánování a odhalování podvodů i boj proti praní špinavých peněz. Skutečnou revoluci znamená dlouhodobý potenciál, který umožní přesunout těžiště služeb od prediktivní analytiky k analytice normativní, firmy v tomto segmentu se budou moci mnohem více soustředit na proaktivní ovlivnění budoucích výsledků než na jejich odhad.

Maloobchod – Umělá inteligence mění obchodní modely. Zatímco doposud se většinově zákazník přizpůsoboval sortimentu obchodu a zásobovacím cyklům, dnes se situace obrací a normou se stává dostupnost i dodání zboží podle zákazníkova přání. Vysoký potenciál představuje kooperace maloobchodu s výrobou v podobě personalizovaného designu a výroby, typicky například v módním návrhářství a výrobě oděvů.

Technologie, komunikace a zábava – Potenciál v této oblasti je viditelný již dnes, ať již jde o práci s informacemi a médii, v personalizovaném obsahu, či o individualizaci marketingu a reklamy.

Zpracovatelský průmysl a výroba – Optimalizace výrobních procesů, jak ji známe dnes, bude nahrazena plně inteligentními systémy, které významně sníží náklady. Výroba bude pružnější, rychlejší, plynulejší, s minimem vad, v mnoha segmentech dokonce v podobě výroby na vyžádání. Výrobní proces i všechna zařízení budou trvale monitorovány a uplatní se jak flexibilní zásobování, tak prediktivní údržba.

Energetika – Vše směřuje k udržitelné energetice. Inteligentní měření nejenže pomáhá snižovat náklady, ale dovoluje efektivnější řízení sítě. Technologie dovolují také skladování energií a celá infrastruktura bude provozována v režimu předvídatelné údržby.

Doprava a logistika – Vyšší bezpečnost a vyšší flexibilita, neomezenost pohybu lidí i zboží, inteligentní plánování dopravy i údržby, vyšší prostupnost dopravní sítě.


Převzato z časopisu Komora, Autor článku: Petr Ložek

Doporučujeme