Filipínská daňová reforma dláždí cestu investicím

Dne 26. března 2021 skončilo dlouhé období nejistoty poté, co prezident Duterte podepsal zákon č. 11534, známý jako Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE).

CREATE je považován za vůbec jeden z největších ekonomických stimulů v historii země s ohledem na změny daňových a pobídkových zákonech. Vzhledem k tomu, že pandemie bude i nadále negativně ovlivňovat obchodní prostředí, mají změny podpořit zotavení po pandemii a přilákat do země další zahraniční investice.

CREATE byl navržen s cílem zlepšit spravedlnost a efektivitu systému daně z příjmů právnických osob snížením daňové sazby, rozšířením daňového základu, snížením daňových narušení a úniků a vytvořením citlivějšího a globálně konkurenceschopnějšího režimu daňových pobídek, který je zaměřen na výkon.

Filipíny dosud ukládaly nejvyšší míru daně z příjmu fyzických osob ve výši 30 %, kdy regionální průměr zemí ASEAN je 23 %. Za tímto účelem zákon CREATE snižuje sazbu korporátní daně pro domácí firmy (včetně korporací s jednou osobou) na 25 % zdanitelného příjmu počínaje 1. červencem 2020, zatímco u společností s celkovými aktivy nepřesahujícími 100 milionů filipínských peso a zdanitelnými příjmy nepřesahujícími 5 milionů peso se sníží na 20 % zdanitelného příjmu.

Od 1. července 2020 se u rezidentních zahraničních společností (včetně poboček) sazba daně z příjmu právnických osob snižuje z 30 % na 25 % zdanitelného příjmu. Úrokové výnosy v rámci rozšířeného systému vkladů v cizí měně a zisky z prodeje akcií přijatých rezidentními zahraničními společnostmi budou zdaněny 15 %.

Od 1. ledna 2022 budou podléhat regionální ústředí zahraničních firem 25% daňové sazbě. Firmy však mohou požádat o pobídky podle zákona CREATE Act. U nerezidentních zahraničních společností se již 1. ledna 2021 snižuje z 30 % na 25 % hrubého příjmu.

Úpravy sazeb daně z příjmů fyzických osob nebude pouze výhodné pro velké firmy, ale v konečném důsledku poskytne úlevu malým a středním podnikům, které tvoří 99,5 % z celkového počtu firem na Filipínách, zaměstnávají 62,4 % veškeré pracovní síly a představují 35 % hrubého domácího produktu, potažmo 35,7 % ekonomické hodnoty.

Přestože tento balíček daňových reforem sníží vládní příjmy, filipínské Ministerstvo financí věří, že reforma pomůže oživit podniky a následně vytvořit více pracovních míst a pomyslně vydláždí cestu z ekonomické recese způsobené pandemií koronaviru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme