Filipínská ekonomika dále čelí covid-19

Data Asijské rozvojové banky poukazují na potenciální ekonomické ztráty Filipín v hodnotách dosahujících mezi 13 a 23 miliardami USD v závislosti na době, po kterou bude země čelit omezením spojeným s covid-19.

Filipínské úřady odhadují ekonomický propad na 9,4 % HDP země pro letošní rok. Oblast NCR (National Capital Region) tvořící téměř 40 % HDP Filipín je i nadále v režimu MECQ (Modified Enhanced Community Quaranteen) a nelze tedy vyloučit horní hranici ekonomických dopadů přesahujících 20 miliard USD.

Ministr Financí Carlos G. Dominguez dne 14. dubna oznámil, že vláda bude potřebovat dalších 130–160 miliard filipínských peso pro financování první fáze plánu ekonomické obnovy tzv. Bayanihan II. Prvních 50 miliard má být využito jako dodatečný kapitál pro státní bankovní domy a to konkrétně pro Land Bank of the Philpppines (Landbank) a Development Bank of the Philipinies (DBP). Dalších 20 miliard bude poskytnuto pro úvěrové operace Philippine Guarantee Corp. Landbank a DBP následně budou moci přebírat závazky malých podniků, družstev, venkovských bank a spořitelen, tak aby uvolnily úvěrový prostor.

Ministr pro socioekonomické plánování Chua ve stejný den uvedl, že druhá část navrhovaného třífázového plánu obnovy zahrnuje drastické snížení daně z příjmu firem na 25 % ze současných 30 % počínaje červencem. Třetí fáze programu obnovy bude zahrnovat „reprioritizaci“ rozpočtu 2021 a 2022 tak, aby zahrnovala projekty určené ke zlepšení zdravotnického systému země, zemědělství a celého potravinového řetězce, jakož i projekty v oblasti infrastruktury v rámci vládního programu „Build, Build, Build“.

Mezi první záchranné kroky filipínské vlády patří alokace 14 miliard filipínských pes Ministerstvu cestovního ruchu. Finanční prostředky byly přesunuty z projektů TIEZA (Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority) a jsou určeny především na podporu firem zapojených do turistických aktivit. Přes 90 % podnikatelské sféry Filipín tvoří malé a střední podniky, které patří k nejvíce zasaženým v rámci pandemie koronaviru. Ministerstvo obchodu a průmyslu reagovalo memorandem, které umožňuje posunutí plateb za nájem prostor o 30 dní pro kvalifikované malé a střední podniky. Dále Ministerstvo spustilo program nízkoúrokových půjček pro podnikatele, kteří mají zájem o navýšení svého kapitálu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Filipíny

Doporučujeme