Filipíny plánují výstavbu čtvrté tratě městské nadzemní železnice

Podzim 2023 bude pro české exportéry v oblasti dopravy významným obdobím. V té době totiž bude vypsán tendr na výstavbu nadzemní železniční dráhy MRT4 v metropolitní oblasti Manily.

Tato nová infrastrukturní investice přináší českým firmám množství nových příležitostí a potenciál pro rozvoj obchodu mezi Českem a Filipínami.

Ilustrační fotografie

MRT4, neboli Manila Metro Rail Transit Line 4, je plánovaná 12,7 kilometru dlouhá nadzemní železniční dráha, která spojí Quezon City s městem Taytay v provincii Rizal. Projekt je součástí rozsáhlé výstavby infrastruktury v metropolitní oblasti Manily, která se potýká s narůstajícími dopravními problémy a přetíženými silnicemi. MRT4 bude sloužit jako páteřní linka, která pomůže zlepšit plynulost dopravy a zkrátit doby cestování v této oblasti.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Projekt je financován Asijskou rozvojovou bankou (ADB) a Asijskou infrastrukturní investiční bankou (AIIB). Tendr bude otevřen pro všechny firmy, které splní kvalifikační kritéria, bez ohledu na zemi, ze které je firma. To znamená, že firmy nemusí být z členských států ADB/AIIB. V rámci tendru se plánuje pořízení sedmnácti pětivozových vlakových souprav a několika dalších drážních vozidel pro údržbu tratě v celkové hodnotě až 495 mil. USD. Dále se předpokládá pořízení kolejových a zabezpečovacích systémů i souvisejících elektromechanických prací za dalších 215 mil. USD.

České exportní firmy tak mají jedinečnou příležitost přispět k realizaci tohoto ambiciózního projektu. Díky svým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti železniční dopravy mohou nabídnout své služby a produkty. České firmy mohou v tendru vyniknout moderními a efektivními vlakovými soupravami a taky nabídkou komplexního řešení pro signalizaci, bezpečnostní systémy a řízení provozu, které splňuje nejnovější mezinárodní standardy a normy.

Je také důležité zmínit, že české firmy mají v oblasti infrastrukturního rozvoje na Filipínách již úspěšné zkušenosti. Například česká společnost byla zapojena do výstavby a následně i modernizace linky MRT3, kde dodnes jezdí tramvaje české výroby, což svědčí o schopnosti úspěšně realizovat podobné projekty.

Vzhledem k tomu, že tendr na výstavbu MRT4 bude vypsán v posledním kvartálu roku 2023, je vhodné, aby české exportní firmy začaly připravovat své nabídky a strategie co nejdříve. Důkladná analýza požadavků a potřeb projektu, spolupráce se specialisty v oblasti filipínského trhu a předložení konkurenceschopných nabídek budou klíčové faktory úspěchu. Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Manile (commerce_manila@mzv.cz) je připraven poskytnout zainteresovaným firmám podrobnější informace k projektu MRT4 a asistenci při účasti v tendru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Maroš Guoth, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme