Filipíny reformují mlékárenský sektor

Filipínské Ministerstvo zemědělství bude žádat kongres o rapidní navýšení prostředků na tvorbu nové strategie celonárodní produkce mléka. Revitalizovaný plán je počátečním krokem v kampani vlády na přepracování všech  programů souvisejících s produkcí mléka.

Filipíny v současné době dováží přes 95 % mléčných výrobků a dlouhodobě trpí nedostatečným know-how při implementaci správných postupů v oblasti krmiv, ustájení, výroby a adekvátní infrastruktury. 

Ministr zemědělství  William Dar poukázal na fakt, že jeho resort si je vědom neutěšené situace a nutnosti nevyhnutelné změny. Reakci významně přispěla také vlivná senátorka Cynthia Villar, která obvinila Ministerstvo zemědělství z nedostatečné produkce dostupného mléka, což podle ní vede k podvýživě a „hlouposti“ filipínských dětí.

Ministr Dar reagoval prohlášením, že strategie bude hotová do roku 2022, kdy bude sloužit jako základ pro odpovídající pokrytí roční spotřeby 22 kilogramů mléka na osobu. Kritika i sebereflexe přichází v době, kdy došlo k růstu produkce v zemi 23 690 metrických tun mléka, což představuje nárůst o 5,4 %. Tři hlavní agentury, které projdou optimalizací, jsou Philippine Carabao Center (PCC), National Diary Authority (NDA) a Bureau of Animal Industry (BAI). Ministerstvo plánuje rapidní navýšení současného stáda ze 7 573 kusů čistokrevných mléčných buvolů a 14 354 kusů tropizovaných druhů skotu.

Dar také poukázal na nutnost masivních změn v oblasti dovozu genetického materiálu a skotu, tak aby se zvýšila průměrná produkce ze 7 na 18 litrů mléka na jedno zvíře. Celkový dovoz mléka do země v loňském roce podle zprávy Global Agricultural Information Network pravděpodobně dosáhl 3,5 milionu metrických tun ekvivalentu tekutého mléka, což je o 21 % více než 2,9 metrických tun dovezených v roce 2018. Tento posun přichází v době, kdy české firmy navyšují svou angažovanost v rámci sektoru mlékárenství na Filipínách.

Současný vývoz výrobků z mléka syrovátek z České republiky přesahuje přes 40 mil CZK. Spotřeba domácností nadále představuje hnací motor filipínské ekonomiky tedy pokračující potenciál pro české zemědělské vývozce. České značky a světové know-how v oboru dále budují pokračující projekty rozvojové spolupráce v rámci titulu Aid for Trade. Projekt  „Odborná pomoc při analýze a zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství“ umožnil expertní výměnu, která byla následně zužitkována projektem na posílení kapacit farmářů a pracovníků min. zemědělství.

Výsledkem projektů je nejen studie filipínského mlékárenského sektoru, ale také příručky pro farmáře a pracovníky min. zemědělství, která slouží jako přímý nástroj přenosu know-how v oboru. Tyto projekty včetně webové stránky poskytují ideální platformu pro prosazení českých firem v oblasti zemědělské výživy, chovu skotu, péče, ustájení či zpracování mlékárenských výrobků. České firmy se tak v současné době mohou opírat o dokumenty, které získaly podporu filipínského Ministerstva zemědělství a tedy další legitimitu směrem k prosazení na tomto zahraničním trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Filipíny

Doporučujeme