Filipíny se mohou stát asijským lídrem ve využívání větrné energie

Filipíny mají potenciál stát se lídrem v rozvoji větrné energie v Asii díky unikátním geografickým podmínkám, které jsou příznivé pro výstavbu offshorových i pevninských větrníků.

Předpokladem ale je, že se vláda plně zaváže k využívání obnovitelné energie, zlepší schvalovací procesy pro udělování koncesí a posílí energetickou přenosovou soustavu. Tato zjištění přináší Globální rada pro větrnou energii (GWEC) ve své zprávě „Capting Green Recovery Opportunities from Wind Power in Developing Economies“.

Ilustrační fotografie

Sektor větrné energie má v zemi značný potenciál a mohl by poskytnout výkon až 76 GW, přesto však její využívání nyní představuje pouze malé procento z celkového energetického mixu Filipín. Zpráva poukázala na to, že zatímco současná vláda veřejně podporuje tlak na zelenou obnovu země a využívání obnovitelných zdrojů, v praxi spíš více prosazuje rozvoj zdrojů na zkapalněný zemní plyn (LNG) jako alternativy k pořád dominantnímu uhlí.

GWEC proto vyzývá vládu, aby se zavázala k větší podpoře obnovitelné energie jako preferovaného zdroje energie v zemi. Kromě vyššího zastoupení obnovitelné energie v rámci filipínského energetického plánu by se pozornost vlády měla zaměřit i na pořádání technologicky specifických aukcí. Vláda by rovněž měla ve větší míře zadávat studie proveditelnosti pro výstavbu nových zdrojů větrné energie.

Potíž dalšího rozvoje větrné energie představuje i výrazná byrokracie spojená se zprovozněním větrných elektráren. Současný systém povolování obnovitelné energie v zemi je zdlouhavý, složitý a byrokratický. Provozovatelé větrných elektráren potřebují získat povolení od přibližně 15 různých úřadů a také od regionální administrativy.

Určité zlepšení však přináší zákon o Energy Virtual One Stop-Shopu (EVOSS), který má za cíl omezit zdlouhavé administrativní procesy a přilákat více investic do energetického sektoru. Díky EVOSS vzniká online platforma, na které se mohou potenciální realizátoři energetických projektů zaregistrovat, předkládat požadovanou dokumentaci, platit příslušné poplatky a sledovat stav svých žádostí v rámci povolovacího procesu.

Z důvodu nedostatku místních výrobců a poskytovatelů technologií pro výrobu větrné energie mají šanci i české firmy. Do zelené obnovy Filipín se mohou zapojit nejenom přímo výstavbou větrných elektráren či dodávkami potřebného vybavení z pozice subdodavatelů, uplatnění ale najdou i ve sdílení know-how a technologických znalostí a taky při posilování nedostatečných kapacit energetické přenosové soustavy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Maroš Guoth, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme