Finance na spolupráci mezi tvůrci a firmami budou už na podzim

Propojit kreativce a byznys, to je cílem finančního nástroje, kterému se říká kreativní vouchery. Tento už leckde vyzkoušený dotační systém na podporu tzv. kulturních a kreativních odvětví spustí ministerstvo kultury už na podzim.

Princip je vcelku jednoduchý, malá nebo střední firma si objedná kreativní služby, třeba novou vizuální identitu nebo nový design výrobků, a podstatnou část nákladů bude moci proplatit právě díky kreativnímu voucheru.

Zástupci z Oddělení kulturních a kreativních průmyslů ministerstva kultury zavítali na setkání do Ústí nad Labem. Na oplátku se delegace z Ústeckého kraje a sítě Kreativni.uk vydala do Nosticova paláce. Bylo to užitečné setkání, na kterém se podařilo sladit krajské a ministerské plány. | Kreativní.uk

Program připravuje tým Oddělení kulturních a kreativních odvětví Ministerstva kultury České republiky a financovaný bude z Národního plánu obnovy. „Je to účinný a ověřený nástroj, jak pomoci rozvoji kreativní ekonomiky. Dobré zkušenosti s tím mají například v Brně, kde kreativní vouchery spravuje Jihomoravské inovační centrum. Díky ministerstvu a Národnímu plánu obnovy bude možné takto až do roku 2025 podporovat spolupráci tvůrčích a dalších odvětví v celém Česku včetně Ústeckého kraje,“ vysvětluje Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest v Ústí nad Labem.

Cílem programu je nastartovat mezisektorovou spolupráci a podpořit tak větší využití potenciálu, které subjekty z kreativní ekonomiky mohou ostatním odvětvím nabídnout.

Předpokládané spuštění první výzvy programu je na podzim letošního roku s realizací od roku 2023. Souběžně s vyhlášením programu se otevře možnost registrace do celostátní galerie kreativců, která bude veřejně dostupná. Jedná se o bezplatnou databázi kreativních profesionálů poskytujících služby v celé ČR. Galerie je součástí projektu Komunikační platformy KKO známější jako Kreativní Česko. Kreativní profesionál, který bude chtít být v databázi uveden, si sám v on-line prostředí vytvoří jednoduchý profil. Ministerstvo plánuje rozdělovat dotaci až do výše 200 000 Kč na jeden projekt a z veřejných zdrojů bude spolufinancováno až 85 %. Firmy tedy zaplatí 15 % nákladů.

Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje | Kreativní.uk

„Pro kreativce bude velmi užitečné být součástí národní galerie kreativců, protože to bude reálná šance na nové podnikatelské příležitosti. Bude důležité se do databáze včas registrovat a získat tak možnost spolupracovat napříč Českou republikou se subjekty z dalších odvětví,“ říká Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje. „Věříme, že i v Ústeckém kraji to pro mnoho tvůrčích podnikatelů a podnikatelek bude užitečná a zajímavá spolupráce,“ dodává.

Více informací ke Kreativním voucherům, ale také k dalším nástrojům a podporovaným oblastem (kreativní vzdělávání, mapování sektoru a tvorba strategie kulturních a kreativních odvětví v regionech) lze najít na webových stránkách ministerstva kultury. Podporovat kreativce je připraveno také Design Centrum CzechTrade, což je národní platforma státní podpory designu a garant pro oblast designu.

Zdroj: Kreativní.uk

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme