Finanční dotace na chléb v Libanonu nadále platí

Libanonská vláda, i přes narůstající deficit státních financí, potvrdila souhlas s vyplacením částky USD 15 mil. na dočasné řešení situace nedostatku chleba.

Před pekárnami po celém Libanonu se objevily fronty v důsledku obav a falešných zpráv o zastavení úvěrové linky na dotované zboží (v současné době pouze na pšenici a léky). Vláda poskytla dovozcům pšenice celkovou částku 15,3 mil. USD ve formě úvěru, který zabezpečí dostatečnou výrobu chleba a dalších pekařských výrobků na období dvou až třech týdnů.

Ilustrační fotografie

Současný stav v zásobování základními potravinami je příkladem toho, že Libanon v současné době žije tzv. ze dne na den. Nervozita obyvatel se stupňuje zejména v období končícího postního měsíce Ramadánu a nastupujících třídenních svátků Íd al-fitr.

Libanonská vláda, i přes svízelnou hospodářskou situaci, neuvažuje o zrušení dotací na chléb a probíhají jednání se Světovou bankou o úvěru ve výši 150 mil. USD s cílem zlepšit potravinovou bezpečnost země. Akutní nedostatek tzv. arabského chleba na místním trhu, jako základní potraviny pro všechny vrstvy obyvatelstva, je patrný od vypuknutí války na Ukrajině, která dodávala více než 90 % pšenice do Libanonu.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků a zastavení pravidelných dodávek pšenice z Ukrajiny, je Libanon nucen nakupovat po relativně malých množstvích na spotové bázi. Místní hospodářství není ve stavu uzavírat dlouhodobé kontrakty, spoléhá na místní obchodníky, kteří hledají možnosti nákupu po celém světě.

Nepříznivá finanční situace se násobí s nemožností Libanonu skladovat a vytvářet zásoby pšenice, protože největší obilné silo v bejrútském přístavu bylo zničeno při výbuchu v r. 2020. Libanonští mlynáři intenzivně hledají možnosti nákupu pšenice v Evropě, proběhlo i několik jednání s potenciálními dodavateli z ČR, ovšem vzhledem k velkému cenovému nárůstu cen za dopravu, nebyl zatím žádný kontrakt na dodávku pšenice z ČR do Libanonu realizován.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme