Finanční správa dosud vybrala necelé dva miliony daňových přiznání

Finanční správa v letošním roce vybrala prozatím 1 673 709 daňových přiznání od fyzických osob a 207 973 od osob právnických. V poslední den termínu pro podání lidé doručili finančním úřadům ještě 141 598 přiznání.

Pro srovnání: v minulém roce bylo k 1. dubnu celkem vybráno 1 332 018 přiznání k dani z příjmů, z toho 1 165 052 od fyzických osob a 166 966 od právnických osob.

Ilustrační fotografie

Kdo nestihl podat přiznání v termínu, může tak ještě učinit bez jakýchkoliv sankcí do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, aniž by byla uložena sankce za opožděné tvrzení daně. V případě elektronického podání je možné přiznání podat až do 2. května 2022. Finanční správa doporučuje veřejnosti využít online finanční úřad, který naleznete na adrese www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí například bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz

Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna 2022 a za daňový subjekt jej podá k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 1. dubnu 2022), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. To znamená, že nejpozději 2. května 2022 musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme