Finanční úřady se po skončení nouzového stavu vracejí k normálu

S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech. Děje se tak za zpřísněných hygienických opatření. K normálnímu stavu by se měly berňáky vrátit zhruba do měsíce.

Od 18. května jsou podatelny finančních úřadů otevřeny v úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hod. Na finančních úřadech jsou také vyhrazené speciální prostory, kde probíhají jednání s plátci daní.

Od 1. června budou správci daně běžně kontaktovat a zvát vybrané poplatníky na osobní setkání a nejpozději od 1. července 2020 bude na všech finančních úřadech obnoven normální režim provozu, který byl před vyhlášením nouzového stavu (ovšem za zpřísněných hygienických opatření). 

„Jednáme v souladu s opatřeními vlády a postupně obnovujeme provoz našich pracovišť. Musíme najít rovnováhu mezi tím, aby veřejnost mohla na úřadech pohodlně vyřídit své záležitosti, ale zároveň tím, abychom zabezpečili ochranu zdraví veřejnosti a našich zaměstnanců,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Od pondělí 18. května 2020 byl obnoven provoz územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, jež byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pobočky FÚ jsou otevřeny v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8 hodin do 17 hodin. Výjimkou zůstává územní pracoviště v Novém Boru, které se stěhuje do nových prostor a bude otevřené od 25. května 2020 na nové adrese v ulici T. G. Masaryka 46. 

Otevřena vždy jen jedna pokladna

V každém kraji je až do odvolání prozatím otevřena pouze jedna daňová pokladna. Finanční správa se tímto opatřením chce vyvarovat shlukování většího počtů lidí, kteří budou aktuálně platit daň z nemovitých věcí. Tuto daň lze uhradit bezhotovostně z účtu, případně v hotovosti na pobočkách České pošty.

Seznam pracovišť Finanční správy s otevřenou pokladnou

Finanční správa nadále doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Pro odevzdání daňových přiznání a jiných podání je ideální využít datové schránky nebo poštovní služby. Na finančních úřadech jsou také stále dostupné sběrné boxy, do kterých poplatníci odevzdají svá podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem