Finanční úřady se po skončení nouzového stavu vracejí k normálu

S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech. Děje se tak za zpřísněných hygienických opatření. K normálnímu stavu by se měly berňáky vrátit zhruba do měsíce.

Od 18. května jsou podatelny finančních úřadů otevřeny v úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hod. Na finančních úřadech jsou také vyhrazené speciální prostory, kde probíhají jednání s plátci daní.

Od 1. června budou správci daně běžně kontaktovat a zvát vybrané poplatníky na osobní setkání a nejpozději od 1. července 2020 bude na všech finančních úřadech obnoven normální režim provozu, který byl před vyhlášením nouzového stavu (ovšem za zpřísněných hygienických opatření). 

„Jednáme v souladu s opatřeními vlády a postupně obnovujeme provoz našich pracovišť. Musíme najít rovnováhu mezi tím, aby veřejnost mohla na úřadech pohodlně vyřídit své záležitosti, ale zároveň tím, abychom zabezpečili ochranu zdraví veřejnosti a našich zaměstnanců,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Od pondělí 18. května 2020 byl obnoven provoz územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, jež byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pobočky FÚ jsou otevřeny v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8 hodin do 17 hodin. Výjimkou zůstává územní pracoviště v Novém Boru, které se stěhuje do nových prostor a bude otevřené od 25. května 2020 na nové adrese v ulici T. G. Masaryka 46. 

Otevřena vždy jen jedna pokladna

V každém kraji je až do odvolání prozatím otevřena pouze jedna daňová pokladna. Finanční správa se tímto opatřením chce vyvarovat shlukování většího počtů lidí, kteří budou aktuálně platit daň z nemovitých věcí. Tuto daň lze uhradit bezhotovostně z účtu, případně v hotovosti na pobočkách České pošty.

Seznam pracovišť Finanční správy s otevřenou pokladnou

Finanční správa nadále doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Pro odevzdání daňových přiznání a jiných podání je ideální využít datové schránky nebo poštovní služby. Na finančních úřadech jsou také stále dostupné sběrné boxy, do kterých poplatníci odevzdají svá podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme