Finanční výkazy za rok 2020 stále nezveřejnilo 85 % firem

Daňové přiznání za rok 2020 bylo letos možné podávat elektronicky bez daňového poradce do konce května a o měsíc déle, pokud společnost využila služeb daňového poradce.

Přesto, že tyto termíny uplynuly, výsledky svého hospodaření za loňský rok ve sbírce listin nezveřejnilo téměř 85 % firem. Podle analýzy poradenské společnosti Dun & Bradstreet, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o tuzemských podnikatelských subjektech, informační povinnost v období mezi lety 2015 a 2018 nesplnila zhruba polovina společností, za rok 2019 pak 61 %.

„Předpokládáme, že velké množství firem své finanční výkazy do sbírky listin ještě doplní. Nicméně v delším časovém horizontu stále platí, že informační povinnost splní zhruba jen každá druhá firma,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová s tím, že za posledních pět let finanční výkazy ani jednou nezveřejnila třetina českých společností.

Dlouhodobé statistiky Dun & Bradstreet ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným. „Rozdíl zpravidla činí víc než deset procentních bodů,“ upřesnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet. 

Podíl firem, které v letech 2014 až 2020 nesplnily informační povinnost

 Právní forma 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Akciová společnost 86,01 % 48,59 % 41,27 % 37,49 % 34,24 % 32,68 %
Společnost s ručením omezeným 84,53 % 61,48 % 54,62 % 50,64 % 48,59 % 47,53 %
Celkem 84,61 % 60,80 % 53,90 % 49,91 % 47,77 % 46,64 %
Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 21. 7. 2021)

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2020 podle tržeb

Jedním z hlavních závěrů analýzy Dun & Bradstreet je skutečnost, že informační povinnost plní spolehlivěji firmy s vyššími tržbami. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu korun, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon o účetnictví nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů. 

 Tržby 2020 2019 2018 2017
neuvedeno 90,74 % 83,34 % 80,81 % 78,74 %
1 – 9 999 999 Kč 80,29 % 50,94 % 42,42 % 37,26 %
10 000 000 – 99 000 000 Kč 80,41 % 39,33 % 29,50 % 23,75 %
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč 81,61 % 21,47 % 13,37 % 9,87 %
1 000 000 000 Kč a více 71,26 % 7,84 % 4,64 % 3,52 %
Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 21. 7. 2021)

K nejhorším segmentům podnikání z pohledu plnění informační povinnosti za rok 2020 patří zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru, velkoobchod s výrobky pro domácnost, nákup a prodej vlastních nemovitostí, činnost trustů a fondů, maloobchod s převahou potravin a ostatní maloobchod. V těchto oborech podnikání finanční výkazy do sbírky listin neuložila ani každá desátá firma. 

TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2020

Obor činnosti Podíl firem, které nesplnily
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru 92,59 %
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 91,95 %
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 91,49 %
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů 90,91 %
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespec. prodejnách 90,42 %
Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 21. 7. 2021), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2020

Obor činnosti Podíl firem, které nesplnily
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti 75,00 %
Výroba, přenos a rozvod elektřiny 74,73 %
Poradenství v oblasti požární ochrany 74,05 %
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 73,83 %
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 71,86 %
Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 21. 7. 2021), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2020 podle sídla

Mezi lety 2017 až 2019 měl registrované sídlo v hlavním městě nejvyšší podíl firem, které porušily zákon o účetnictví tím, že nezveřejnily finanční výkazy ve sbírce listin. Za tok 2020 to je podle nejčerstvějších dat Dun & Bradstreet 87 % společností, což je o 2,6procentních bodů nad celorepublikovým průměrem.

 Kraj 2020 2019 2018 2017
Jihočeský kraj 81,03 % 51,96 % 45,73 % 41,80 %
Jihomoravský kraj 86,64 % 63,86 % 58,54 % 54,96 %
Karlovarský kraj 82,29 % 54,19 % 47,72 % 43,89 %
Královéhradecký kraj 75,84 % 42,53 % 36,18 % 31,09 %
Liberecký kraj 84,98 % 62,40 % 57,40 % 54,25 %
Moravskoslezský kraj 78,41 % 46,97 % 32,28 % 24,60 %
Olomoucký kraj 82,98 % 54,44 % 44,67 % 40,22 %
Pardubický kraj 76,29 % 50,13 % 40,76 % 30,25 %
Plzeňský kraj 84,03 % 55,82 % 49,50 % 47,00 %
Praha 87,24 % 67,42 % 61,41 % 58,26 %
Středočeský kraj 83,80 % 58,12 % 51,62 % 47,90 %
Ústecký kraj 82,02 % 57,42 % 51,91 % 48,63 %
Vysočina 82,05 % 51,46 % 43,47 % 39,02 %
Zlínský kraj 83,66 % 56,49 % 49,25 % 44,60 %
Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 21. 7. 2021)
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Dun & Bradstreet

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika