Finanční zprostředkování – statistický přehled

Dokument obsahuje data o finančním zprostředkování finanční zprostředkování, pojišťovnictví, penzijní financování a další pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním.Základní informace o podnikatelských subjektech, které svou převažující činností patří do následujících odvětví (oddílů Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)):

1) Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování (64)

2) Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (65)

3) Ostatní finanční činnosti (66)

Vývoj v roce 2018

Odvětví finančního zprostředkování (CZ-NACE 64–66) vykázalo 1. – 4. čtvrtletí roku 2018 nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 2,2 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 4,7 % na 53 877 Kč. Výsledek hospodaření v odvětví se od ledna do prosince oproti stejnému období minulého roku snížil o 13,7 %. V 1. – 4. čtvrtletí 2018 bylo ve všech penzijních společnostech a fondech zaměstnáno v průměru celkem 364 fyzických osob, což představuje 24,9 % snížení oproti předchozímu roku. Průměrná měsíční mzda fyzických osob penzijních fondů dosáhla 47 687 Kč, tj. o 22,6 % více než v 1. – 4. čtvrtletí 2017.

Bankovní peněžní instituce (CZ-NACE 64.19 – banky, spořitelny bez ČNB) realizovaly za leden až prosinec roku 2018 celkové výnosy ve výši 241,5 mld. Kč, z toho finanční výnosy tvořily 234,5 mld. Kč. Z celkového objemu nákladů komerčních bank a spořitelen ve výši 148,9 mld. Kč připadalo na finanční náklady 61,8 mld. Kč.  V 1. až 4. čtvrtletí činil rozdíl celkových výnosů a celkových nákladů 92,6 mld. Kč a zisk z vybraných finančních a jiných operací 5,9 mld. Kč. Bankovní peněžní instituce tak dosáhly hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 98,5 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o 9,0 %. Během 1. – 4. čtvrtletí bylo ve všech 46 bankách a stavebních spořitelnách zaměstnáno v průměru 40 799 zaměstnanců, což je o 0,6 % více než ve stejném období roku 2017.

V nebankovních peněžních institucích (CZ-NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66) bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2018 zaměstnáno v průměru 19 110 zaměstnanců. Znamená to nárůst o 11,4 % oproti stejnému období minulého roku. Spotřeba materiálu dosáhla hodnoty 49,7 mld. Kč a zaznamenala nárůst o 19,3 % oproti stejnému období minulého roku.

Finanční leasingové společnosti (CZ-NACE 64.91) dosáhly za 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 zisk před zdaněním ve výši 4,6 mld. Kč. Došlo k poklesu zisku o 40,6 % oproti stejnému období roku 2017. Přijaté splátky z finančního leasingu stouply o 6,6 % a dosáhly výše 29,0 mld. Kč.

Pojišťovny (CZ-NACE 65.11 a 65.12) a specializované zajišťovny (CZ-NACE 65.20) dosáhly za leden až prosinec 2018 zisk před zdaněním ve výši 19,5 mld. Kč, což je o 76,2 % více než dosáhly ve stejném období 2017. Pojišťovny v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2018 vybraly na předepsaném hrubém pojistném částku 168,9 mld. Kč, což představovalo 98,3 % celkových výnosů pojišťoven. V 1. – 4. čtvrtletí 2018 bylo ve všech 49 pojišťovnách v průměru zaměstnáno celkem 12 611 fyzických osob. Oproti stejnému období předchozího roku tak došlo k poklesu o 3,7 %.

Během 1. – 4. čtvrtletí 2018 bylo uzavřeno 9 762 146 pojistných smluv na neživotní pojištění, což představuje snížení o 5,3 %. Na životní pojištění bylo uzavřeno 550 081 pojistných smluv.

Penzijní společnosti a fondy (CZ-NACE 66.30) v 1. – 4. čtvrtletí 2018 vytvořily 3,6 mld. Kč zisku před zdaněním, tj. o 13,0 % méně než ve stejném období předchozího roku. Rezervy důchodového pojištění vzrostly během 1. – 4. čtvrtletí 2018 na úroveň 447,1 mld. Kč. Ve srovnání s koncem 4. čtvrtletí 2017 tak vzrostly o 8,0 %. Přijaté příspěvky od účastníků penzijního pojištění (bez státního příspěvku) v 1. – 4. čtvrtletí 2018 představovaly 48,4 mld. Kč, což je o 5,1 % více než ve stejném období minulého roku. Státní příspěvky činily 6,8 mld. Kč a oproti 1. – 4. čtvrtletí 2017 se zvýšily o 6,0 %. Vyplaceny byly dávky penzijního pojištění ve výši 22,6 mld. Kč, což znamená meziroční snížení o 0,5 %.

Celkový počet účastníků penzijního pojištění (měřeno počtem aktivních platných smluv) dosáhl k 31. 12. 2018 počtu 4 437 008 osob. To znamená pokles oproti konci stejného období roku 2017 o 0,3 %.

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme