Finské fondy více investují do zahraničních startupů

Finské venture kapitálové fondy zaznamenaly v poslední době nebývalý růst co do počtu členů i objemu investic a začaly systematicky investovat i do zahraničních startupů.

V kombinaci se zcela unikátním finským startupovým a investorským klastrem vznikla mimořádná příležitost pro představení nadějných českých startupů finským partnerům.

Čtyři lidé na schůzce, dva si podávají ruce, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Velvyslanectví ČR v Helsinkách uspořádalo v polovině listopadu pro jedenáct vybraných českých startupů akci, během níž měly možnost se prezentovat komunitě finských venture kapitálových fondů a business angelů i významným korporátním subjektům.

Cílem bylo nejen získat nové investice pro další aktivity, ale i načerpat inspiraci od finských partnerů a navázat spolupráci se zkušenými zástupci tohoto segmentu, a to i v rámci přední světové startupové akce Slush doprovázené stovkami side-eventů.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Skokový nárůst fondů

Ve Finsku v posledních letech došlo ke skokovému nárůstu nově založených venture kapitálových fondů a zněkolikanásobení jejich investic. Ukázalo se také, že finský trh je těmto fondům již malý, a usilují proto o internacionalizaci svého investičního portfolia a hledají startupy, které nabízejí dostatečně inovativní schopnosti a produkty. Aktuálně jde z Finska cca 30 % financí těchto fondů do zahraničí a většina z nich již netrpí v minulosti limitovanými možnostmi alokace zdrojů.

I proto se české velvyslanectví v Helsinkách rozhodlo uspořádat akci pro české startupy, na jejíž přípravě a organizaci se podíleli klíčoví hráči finského startupového ekosystému. Základní myšlenka uspořádat akci pro vybrané české startupy napříč ve Finsku atraktivními sektory vznikla před více než rokem v rámci konzultací s Finnish Venture Capital Association.

Velvyslanectví od samého počátku na akci úzce spolupracovalo s Czech Business Angel Association, která vybrala jedenáct nejvhodnějších startupů. Hlavní důraz byl kladen na firmy s produkty již připravenými pro trh a s historií tzv. pre-seed financování. Zásadním partnerem na finské straně byla také Finnish Business Angels Network, s jejímž vedením byly diskutovány prioritní sektory zájmu finských business angels a venture kapitálových fondů, kterými jsou aktuálně například healthtech, medtech, urbantech, fintech, smart cities či gaming.

I přes současnou ekonomickou a energetickou krizi zájem o tyto typy investic ve Finsku nepolevil, spíše naopak posílil díky relativně nízké kapitálové náročnosti a unikátním příležitostem nově řešit právě nestandardní ekonomické aspekty, které vždy podobné krize provázejí.

Ilustrační fotografie

Helsinský startupový ekosystém

Významným partnerem projektu bylo i NewCo Helsinki, což je municipální agentura města Helsinky zaměřená na podporu startupů a začínajících firem. NewCo poskytuje zdarma poradenské služby začínajícím firmám a zároveň startupům pomáhá s expanzí na mezinárodní trhy.

Součástí helsinského startupového ekosystému je rovněž Maria 01, v jejíchž prostorách se celá akce konala. Maria 01 je unikátním startupovým kampusem zaměřeným zejména na nordický trh, který na jednom místě sdružuje startupy, technologické firmy, venture kapitálové fundy a další subjekty.

Akce nazvané „Acceleration Bootcamp pro české startupy“ se v polovině listopadu zúčastnilo téměř 140 osob, české startupy byly zastoupeny jedenácti firmami působícími v oblasti IT (CodeNOW, Contember), healthtech (Kardi AI, MAIA LABS), udržitelné a chytré výstavby (Moisture Guard, Stavario), fintech (Orka), on-line publikování či cleantechu (Poetizer), osobní bezpečnosti (Sunfibre), analýzy dat (Supertalent) a strojového učení prostřednictvím smíšené reality (Nullspaces).

Ilustrační fotografie

Prezentace u finského publika vzbudily mimořádný zájem a řada firem již přímo na místě během networkingové a 1:1 části programu navázala vztahy s finskými partnery, fondy či business angely. Většina českých firem se pak účastnila i vybraných side-eventů, které se konaly v rámci Slush, některé z nich pak od velvyslanectví obdržely vstupenky i přímo na samotný Slush.

I díky vysoce kladnému hodnocení českých firem zapojených do tohoto projektu se podařilo vzbudit aktivní zájem klíčových hráčů finského startupového ekosystému, který je možné zužitkovat i do budoucna. V případě zájmu o získání dalších informací či kontaktů na relevantní osoby je české velvyslanectví v Helsinkách k dispozici na e-mailu Commerce_Helsinki@mzv.cz i dalším českým firmám či investorům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme