Finsko: energetika, vesmír a příležitosti pro rozvoj vědecké a obchodní spolupráce

Finsko nabízí příležitosti pro vědeckou, akademickou a obchodní spolupráci napříč regiony. Mezi prudce se rozvíjející oblasti patří například vesmírný průmysl či energetika, ve kterých se mohou uplatit i české firmy.

Příkladem může být město Vaasa v západofinském regionu Ostrobotnie, které se primárně zaměřuje na inovace v oblasti energetiky, ale i vesmírné a další technologie, spektrum možné spolupráce je nicméně i díky šesti zdejším univerzitám a systematické podpoře města daleko širší a kromě jiného zahrnuje např. i vesmírné technologie.

Ilustrační fotografie

V metropolitním regionu měst Helsinky a Espoo jsou unikátními partnery Technické výzkumné centrum VTT a Aaltova či Helsinská univerzita. Potenciál bilaterální i multilaterální spolupráce do Finska v polovině dubna přijeli prozkoumat zástupci vedení Akademie věd ČR v čele s předsedkyní Evou Zažímalovou.

Město Vaasa je nejen „energetickým hlavním městem“ Finska, ale úspěšně naplňuje i své globální ambice. V energetice zde působí 160 firem s dvanácti tisíci zaměstnanci, které ročně investují do výzkumu a vývoje přes 200 mil. EUR. Je zde soustředěno až 90 % finského energetického a automatizačního průmyslu, jenž přibližně 80 % své produkce úspěšně vyváží do celého světa. Působí zde i takové významné globální firmy jako např. Wärtsilä, Danfoss či ABB. Hlavním jmenovatelem je zelená a dlouhodobě udržitelné energie v oblasti průmyslu a dopravy. Do roku 2040 by Vaasa chtěla přibližně 8 % napomoci celosvětovému snížení emisí uhlíku, sama by měla být klimaticky neutrální nejpozději do roku 2030.

ExportMag.cz: Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Mimořádný důraz klade Vaasa na celoživotní vzdělávání v oblasti energetiky, ve městě působí celkem šest univerzit či jejich poboček, kde studuje cca 30 tisíc studentů: University of Vaasa, VAMK University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences, Hanken School of Economics, Åbo Akademi University, University of Helsinki – Vaasa Unit of Legal Studies.

V koordinaci R&D aktivit v energetickém průmyslu se silně angažuje i vedení města. Unikátní platformou i pro zahraniční spolupráci je Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), která spojuje špičkový univerzitní výzkum, rozsáhlou infrastrukturu a klíčové business hráče v oblasti energetiky.

Ilustrační fotografie

Příležitosti v energetice a ekologii

V poslední době Vaasa i celý finsko-švédský region Kvarken rovněž vynikají v oblasti zeleného bateriového průmyslu, kde Finsko již velmi brzy zvládne celý výrobní řetězec i bateriový životní cyklus. Region se v rámci projektu Nordic Battery Belt soustředí i na efektivní řízení specifických logistických toků souvisejících s bateriovým klastrem. Zásadní výzvou pro nejbližší roky je vývoj moderních energetických úložišť, silným tématem je ve Finsku i zpětné využití odpadního tepla pro městské vytápění.

Finsko je pro zahraniční investory v oblasti energetiky atraktivní zejména relativně levnou a dostupnou obnovitelnou energií. Unikátní příležitostí pro všestrannou výměnu zkušeností mezi energetickými experty je již tradiční každoroční akce EnergyWeek, která se ve Vaase koná vždy v březnu.

Zajímavé možnosti spolupráce v oblasti udržitelné ekologické lodní dopravy pro partnery z celého světa nabízí firma Wärtsilä, která se v rámci projektu Zero Emission Marine 2030 Ecosystem soustředí na vývoj technologií a lodních motorů s nulovými emisemi. V rámci supermoderního integrovaného výzkumného a vývojového centra Sustainable Technology Hub Wärtsilä kromě vlastních aktivit nabízí unikátní program „Partner Campus“, do kterého se mohou globálně zapojit zákazníci, partneři a akademická pracoviště mající zájem o spolupráci při excelentním výzkumu a vývoji udržitelných řešení v oblasti lodní dopravy a lokální výroby elektřiny.

Unikátním projektem firmy Wärtsilä je ekologický trajekt Aurora Botnia, kterému se díky nejekologičtějšímu motoru na světě podařilo snížit emise o 70 %. V oblasti alternativních ekologických paliv pro lodní dopravu např. může Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR nabídnout unikátní technologii přeměny metanu na metanol, který na poli udržitelných paliv spolu s amoniakem námořní dopravě dominuje.

Další perspektivní a ve Finsku aktuálně prudce se rozvíjející energetickou doménou je produkce a využití vodíku, kde si země stanovila ambiciózní cíl zajišťovat 10 % veškeré evropské produkce zeleného vodíku. V rámci EU financovaného projektu H2 Ecosystem Roadmap region Ostrobotnie propojuje více než 200 klíčových hráčů zastupujících průmysl, municipality a akademickou sféru. V regionu se plánuje řada výroben zeleného vodíku, z nichž největší má mít výkon 300 MW.

Česko může mimo jiné nabídnout spolupráci na poli inovativního ukládání vodíku, např. v pevné práškové formě, jehož výzkum se u nás slibně rozvíjí. Očekávaný masivní rozvoj vodíkového klastru navazuje na aktuální boom větrných elektráren, které se i ve Finsku začínají mimo pevninu rozšiřovat do mělkých pobřežních vod na západě Finska či do okolí Åland, kde má do roku 2030 vyrůst největší offshore větrný park na světě. Finsko také plánuje vybudovat tisíce kilometrů vodíkovodů, které zajistí propojení se Švédskem a Německem.

Ilustrační fotografie

Příležitosti ve vesmírném průmyslu

Další oblastí s potenciálem pro mezinárodní spolupráci jsou vesmírné technologie, kde např. v oblasti vesmírných optických systémů či vývoje laserů již spolupráce českých a finských vědeckých a vývojových pracovišť probíhá.

Jako další možnosti spolupráce byly během jednání delegace Akademie věd identifikovány např. likvidace vesmírného odpadu v rámci udržitelného využití vesmíru, časové přenosy a synchronizace, šifrování vesmírných datových přenosů, získávání hyperspektrálních dat či různě zaměřené projekty Evropské kosmické agentury. Spolupráci nabízí i Kvarken Space Center, které se komplexně zaměřuje na vesmírný ekosystém s důrazem na obchodní oblast, rozvoj dlouhodobě udržitelného inovačního ekosystému a regionální budování kapacit.

Na komercionalizaci inovačních technologií se zaměřuje Aaltova univerzita v Espoo, jejíž unikátní inovační ekosystém každý rok podpoří více než 200 projektů se zapojením soukromého sektoru. Jen v rámci samotného ekosystému vzniká ročně více než 100 firem, zveřejní se přes 150 objevů, z nichž více než 50 je patentováno. Projekt má na kontě také cca 25 samostatných technologických transferů ročně. Aaltova univerzita rovněž provozuje startupový akcelerátor Startup Center a inkubační centrum Evropské kosmické agentury (ESABIC), které finančně a technicky podporuje začínající inovativní podnikatele a mladé ambiciózní startupy v oblasti vesmíru.

I zde je prostor pro spolupráci s Výzkumným centrem speciální optiky a optoelektronických systémů Ústavu fyziky plazmatu AVČR TOPTEC, které se zaměřuje na výzkum vesmíru a oblast kosmické optiky. Během jednání na Helsinské univerzitě se jednalo i možné spolupráci v několika dalších oblastech jako např. solární astronomie, heliosféra, materiály pro jadernou fúzi, tenké vrstvy či laserové technologie nejrůznějšího druhu (např. interferometrie).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí

Doporučujeme