Finsko na cestě k malým modulárním reaktorům

Finská společnost Fortum zahájila komplexní dvouletou studii k výstavbě nových jaderných zdrojů se speciálním zaměřením na malé modulární reaktory.

Finsko malé modulární reaktory, zaměřené zejm. na dálkové městské vytápění, samo vyvíjí a i prostřednictvím platformy EcoSMR je otevřeno mezinárodní spolupráci ve všech souvisejících oblastech. Příležitosti se zde nabízí i pro české firmy a instituce.

Ilustrační fotografie

Finská energetická společnost Fortum v říjnu rozhodla o zahájení komplexní dvouleté studie zaměřené na podmínky výstavby malých modulárních reaktorů (SMR) ve Finsku a Švédsku. Studie má kromě technických a bezpečnostních aspektů vyhodnotit možné komerční a vlastnické modely pro výstavbu elektráren s SMR, jejich ziskovost, ale i možné přesahy do vodíkového klastru či nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

Samostatnou kapitolou bude i rozsáhlá změna legislativy, včetně požadavků na operátory SMR, neboť ta současná pracuje pouze s tradičními jadernými bloky, které podléhají mimořádně komplikovanému procesu schvalování a licencování.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Finsko chystá komplexní změnu zákona o jaderné energii, vzhledem ke komplikovanosti problematiky však možná bude nutné zvažovat i možnost speciálního zákona k SMR, jejichž jasné právní ukotvení je podmínkou dalšího vývoje a uvedení do praxe.

Ministerstvo pro ekonomické záležitosti volá po navýšení jaderných energetických kapacit a v kontextu přípravy nové legislativy přivítalo zahájení studie, která se má kromě SMR věnovat i podmínkám výstavby jaderných zdrojů v zemi obecně. Do konce roku 2022 hodlá také Finsko uzavřít memorandum o spolupráci v oblasti jádra s USA, které si klade za cíl výměnu informací a společný rozvoj expertízy a rovněž přilákání amerických investorů. Finsko může mimo jiné nabídnout unikátní zkušenost s výstavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu Onkalo.

Zájem o spolupráci v oblasti SMR projevil největší finský energetický distributor firma Helen. SMR jsou pro Finsko velmi zajímavou alternativou a zvažují se zejména pro řešení dálkového vytápění středních a velkých obcí. Ve prospěch SMR hovoří také poslední zkušenosti Finska s výstavbou třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto, která trvala bezprecedentních 17 let a jejíž náklady vzrostly na trojnásobek jejich původní výše.

Ilustrační fotografie

S masivním rozvojem energetického využití obnovitelných zdrojů je navíc s ohledem na jejich přirozenou nestabilitu nutné budovat i ekvivalentní záložní zdroje, kde se s ohledem na vyčerpání kapacit pro vodní elektrárny na severu země nabízí právě jádro ve své flexibilnější podobě.

SMR ve Finsku nyní vyvíjí univerzita LUT v Lappeenrantě ve spolupráci se státním technickým výzkumným centrem VTT. Tyto reaktory mají být zaměřeny hlavně na výrobu tepla, elektřina má být spíše vedlejším produktem. Jejich výkon by měl být relativně malý na úrovni 20–50 MW.

Univerzita LUT společně s Business Finland v roce 2020 podpořily vznik projektu EcoSMR (Ekosystému pro SMR), který si klade za cíl vytvořit mezinárodní inovační a obchodní ekosystém zaměřený na vývoj technologií, nastavení licenčních řízení a rozvoj obchodních modelů pro SMR. Otevřená platforma sdružuje přední vědecké instituce, průmyslové hráče a konzultační firmy.

Oblast jaderné energetiky, specificky pak vývoje SMR a jejich implementace do praxe, je příležitostí pro spolupráci mezi českými a finskými institucemi a firmami. Obě země kromě zájmu na rozvoji know-how pojí i dlouhodobě kladný a pragmatický vztah k energetickému využití jádra. V ČR se navíc aktuálně vyvíjí hned několik typů SMR. Velvyslanectví ČR v Helsinkách se této oblasti hodlá v následujících letech systematicky věnovat, a to i v rámci projektů ekonomické diplomacie. V případě zájmu o spolupráci se můžete obrátit na obchodně-ekonomický úsek: commerce_helsinki@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme