Fintech, cloud i smart cities – Jižní Afrika sází na ICT

Jihoafrická republika se řadí mezi největší trhy v oblasti ICT na kontinentu. Poptává především outsourcing obchodních procesů, IT služby a hardware či fintech nebo technologie pro smart cities.

JAR také čelí poměrně vysoké kyberkriminalitě, kterou chce potírat. To vše představuje šance pro české firmy z oboru.

Ilustrační fotografie

ICT sektor zastává v jihoafrickém hospodářství stále významnější roli a jeho podíl na tvorbě HDP se rok od roku navyšuje. Jihoafrické produkty a služby z tohoto sektoru nacházejí díky rostoucí poptávce stále větší uplatnění ve zbytku kontinentu. JAR se významně podílela na rozvoji kontinentální telekomunikační infrastruktury, opravdovým tahounem v odvětví ICT jsou však především bankovní a finanční instituce.

Roste i poptávka po jednoduše dostupných bankovních a finančních službách. Komerční banky masivně investují do svých digitálních platforem a současně také do kybernetické bezpečnosti. Tento trend tak žene kupředu inovace v oblasti internetového, především mobilního, bankovnictví, které umožňuje převod a výběr finančních prostředků za použití minimální ICT infrastruktury.

Firmy poptávají outsourcing

Globální trend práce z domova, umocněný pandemií nemoci covid-19, je v JAR velmi znatelný, a to i kvůli místy nízké propojenosti jednotlivých regionů, především těch rurálních. Z důvodu omezeného pohybu i snižování nákladů dochází k vzdálenému výkonu řady firemních procesů či k jejímu úplnému outsourcingu.

Oblast outsourcingu firemních procesů (BPO) patří v JAR mezi nejdynamičtěji se rozvíjející podsektory ICT, a to i v globálním. BPO v zemi zaměstnává více jak 270 tisíc osob, přičemž 25 % z nich obsluhuje mezinárodní klientelu. Existuje však potenciál navýšit do roku 2030 tato čísla až na 750 tisíc lidí, z nichž dvě třetiny budou poskytovat služby výhradně zahraničním společnostem.

Z hlediska softwaru zajišťují poptávkový růst finanční a telekomunikační služby či retail. Jinými slovy odvětví, ve kterých inovativní a efektivní softwarová řešení poskytují značnou konkurenční výhodu. I tak je však téměř 35 % nainstalovaného softwaru v JAR používáno nelegálně. Pirátství představuje nemalé potíže, ale zároveň i příležitost. Jihoafrické společnosti jsou obecně vzato citlivé na výši softwarových nákladů, a proto je zde velký prostor pro integrační platformy a řešení.

Lídr kontinentu v „chytrých městech“

V kontinentálním měřítku lze považovat JAR za lídra v oblasti takzvaných smart cities. Je však potřeba si uvědomit, že JAR je zemí s nejvyšší sociální nerovností na světě. Smart cities řešení jsou proto koncentrována výhradně do tří jihoafrických metropolí, a to Johannesburgu, Kapského Města a Durbanu. Slouží občanům střední či vyšší vrstvy nejen k usnadnění života ve smyslu pohodlí, ale také jako náhrada za mnohdy neadekvátní služby ze strany municipalit.

Čtěte také ExportMag.cz: Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Přístup k internetu má více než 60 % jihoafrické populace, a sice především díky mobilním zařízením. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj e-commerce, umocněný pandemií. V nepolední řadě se velkému rozvoji v JAR těší i takzvaný cloud computing, který dle všeho používá více než 60 % firem, a s ním související datová centra.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme