FinTech je jednou z prioritních oblastí podnikatelských aktivit v Chicagu

Nové technologie prosazující se v sektoru bankovních, investičních a pojišťovacích služeb označované jako FinTech (Financial Technology) jsou v chicagské metropoli na vzestupu.

Město se rozhodlo na tento trend reagovat a v roce 2022 zařadilo FinTech mezi prioritní oblasti. Chicago jako ekonomické centrum amerického Středozápadu je charakteristické vysokou ekonomickou diverzifikací.

Ilustrační fotografie

Město ve snaze o postcovidovou obnovu již před časem definovalo několik prioritních oblastí, na jejichž další rozvoj se zaměřuje. Patří mezi ně pokročilá výroba, zemědělsko-potravinářský sektor, life sciences a doprava s logistikou.

V letošním roce k této čtveřici přibyla nově i pátá oblast – FinTech. Chicago tímto způsobem reagovalo na data z roku 2021, kdy do „Větrného města“ expandovalo na sto společností a 73 se rozhodlo zahájit své podnikání právě zde. „Nezanedbatelné procento těchto firem působí v oblasti FinTech, a i proto je tato oblast jednou z nových priorit,“ vysvětlila nově jmenovaná manažerka pro oblast FinTech při World Business Chicago.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Zavedené firmy i startupy

Sektor finančních a pojišťovacích služeb v Chicagu ročně generuje 53 miliardy USD a zaměstnává 240 tisíc lidí. Mezi více než třemi stovkami subjektů, které se zaměřují na nové finanční technologie, je řada zavedených firem. Celou šestinu však představují startupy, což je projevem i stále sílící místní startupové komunity.

Zajímavostí také je, že FinTech sektor je výrazně koncentrován v okolí ulice LaSalle v samotném centru města. V případě, že by české firmy v tomto sektoru usilovaly o založení místní pobočky, je možné i tuto skutečnost při hledání vhodného místa pro zahájení podnikání zohlednit.

Ilustrační fotografie

World Business Chicago

Pro úplnost je třeba zmínit, že World Business Chicago je pro podnikatelskou komunitu jedním z hlavních informačních kanálů. Jde o veřejně-soukromou neziskovou agenturu usilující o hospodářský rozvoj města. V představenstvu agentury zasedají významné osobnosti z politického i soukromého života chicagské aglomerace a v jejím samotném čele stojí primátorka města. Agentura, která čítá více než šest set členů, je primární komunikační linkou mezi zástupci Chicaga na straně jedné a místní podnikatelskou sférou na straně druhé.

Hlavním posláním agentury je podporovat inkluzivní hospodářský růst, vytvářet pracovní místa a podporovat obchod a podnikání. Agentura pravidelně informuje o ekonomickém vývoji a v průběhu roku pořádá několik akcí na podporu podnikání, kterých se zpravidla mohou účastnit i zahraniční firmy. S ohledem na zařazení FinTechu mezi prioritní oblasti lze očekávat, že i počet akcí na podporu tohoto sektoru v příštích letech poroste.

FinTech představuje další odvětví, ve kterém se otevírá nový prostor pro české společnosti, které míří se svými podnikatelskými záměry do oblasti amerického Středozápadu. V případě zájmu o místní trh je vedle navázání přímého kontaktu s obchodně-ekonomickým úsekem Generálního konzulátu v České republiky v Chicagu možné doporučit i sledování organizace World Business Chicago na LinkedIn a Twitter.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autorka: Monika Bokšová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme