FinTech: Konkurenti nebo partneři finančního sektoru?

Do technologicky založených startupů bylo v roce 2015 investováno přibližně 19 miliard dolarů, znamená to téměř 60% nárůst oproti předchozímu roku. Investoři jsou přesvědčeni, že FinTech společnosti vezmou díky svým inovativním produktům a službám podíl na trhu bankám a pojišťovnám.FinTech společnosti ovšem samy sebe nevidí pouze jako konkurenty již zavedených firem.

Podle výsledků studie FinTechs in Europe – Challenger and Partner poradenské společnosti Roland Berger, která prezentuje názory 248 FinTech firem z 18 evropských zemí, si 86 % startupů přeje s předními hráči na trhu spolupracovat. Celá třetina startupů při tom nevěří, že by mohla tradiční finanční instituce nahradit. Od spolupráce se zavedenými firmami si tři čtvrtiny startupů slibují především přístup k širší základně zákazníků.

Revoluce ve finančním sektoru?

„FinTechy mají na svou roli na trhu realistický pohled. I když svým působením mění finanční sektor, samy o sobě revoluci nezpůsobí,“ říká jeden z autorů studie Martin Krause-Ablass ze společnosti Roland Berger.

„Banky a pojišťovny mohou naopak díky spolupráci s FinTechy získat možnost zahájit svou vlastní digitální transformaci. Ta neznamená pouze změnu technickou, ale i kulturní. Jak se říká, digitalizace začíná v hlavě. Základem je správná mentalita. A proto také proces, kterým zavedené podniky musí projít, bude bolestivý. Vzhledem k novým hráčům na trhu je však nevyhnutelný. Lze totiž očekávat, že na trh proniknou i techničtí giganti, kteří ve střednědobém horizontu tlak na poskytovatele finančních služeb vystupňují, a na to je potřeba se připravit,“ dodává Krause-Ablass.

FinTechy usilují především o partnerství s velikány finančního průmyslu. Menší zájem už mají o akcelerátory (14 %) a inkubátory (9 %). Většina startupů očekává, že banky a pojišťovny budou na novou konkurenci reagovat přívalem fúzí a akvizic.

Faktor úspěchu

FinTechy (71 %) považují důvěru zákazníků za nejvýznamnější faktor úspěchu ve finančním sektoru. V tomto bodě také vidí velkou sílu již zavedených hráčů.

Další z autorů studie, vedoucí finančního expertního týmu společnosti Roland Berger, Wolfgang Hach, jim dává za pravdu: „Léta krize na finančním průmyslu zanechala stopy, ale tradiční hráči zůstávají první volbou pro mnoho firem i soukromých osob.“

Přednosti bank a pojišťoven v oblastech finančních zdrojů a povědomí o značce jsou naopak pro FinTechy méně relevantní. Téměř tři čtvrtiny z těchto mladých firem nepovažuje za významný faktor úspěchu ani komplexní znalost regulačního rámce. Wolfgang Hach však radí, aby startupy regulační aspekty nepodceňovaly. „Regulace jsou oblastí, ve které mají tradiční poskytovatelé finančních služeb výraznou převahu.“

  • 86 % evropských FinTech společností investuje své peníze do spolupráce se zavedenými poskytovateli finančních služeb
  • Za klíč k úspěchu považují FinTech důvěru zákazníků – ta je jednou ze silných stránek zavedených firem
  • Nové firmy své šance spatřují především v oblastech správy majetku, plateb a crowdfundingu
  • Nejlákavějšími trhy jsou pro startupy Velká Británie, Irsko a Francie

 

V dalších významných kritériích, jako je například transparentnost produktů nebo pohodlnost služeb, vnímají FinTechy svou převahu. Plných 91 % startupů věří, že dokáže velmi dobře pokrýt potřeby svých klientů. O tom, zda se zavedení hráči na trhu digitální transformaci mohou přizpůsobit, FinTechy pochybují. Pouze 15 % z nich věří, že banky jsou připraveny, a 14 % je tohoto názoru v případě pojišťoven. Drtivá většina nových hráčů na trhu je přesvědčena, že mají lepší digitální způsobilost než zavedené firmy.

Investice do správy majetku a crowdfundingu

Dotazované FinTechy vidí největší růstový potenciál v investicích do správy majetku (55 %), plateb (54 %) a crowdfundingu (52 %). Dvě třetiny z nich očekávají ve svém segmentu silný nárůst trhu. Nejoptimističtější jsou firmy, které nabízejí crowdfunding a takzvaná crypto/blockchain řešení.

FinTechy se soustředí především na obchod B2B (Business to Business). Čím dál větší množství startupů by však rádo překročilo oblast velkoobchodu a nabídlo své služby také maloobchodním zákazníkům. „Evropské FinTechy hledají spíše nová řešení v souladu s hodnotovým řetězcem. Většina z nich funguje pouze na jednom trhu, ale v příštích letech plánuje expandovat do nových zemí,“ vysvětluje Martin Krause-Ablass.

V otázce kritérií výběru místa pro založení obchodu FinTechy odpovídají, že daná lokalita musí nabízet především dobrý výběr kvalifikovaných zaměstnanců. Dalšími kritérii jsou regulační otevřenost, dobrá síť kontaktů a dostupnost investorů na lokálním trhu. Respondenti výše uvedené studie považují v současnosti za nejlukrativnější trhy Velkou Británii, Irsko a Francii.

Růst v Česku

Také v České republice zažívá trh s FinTech společnostmi růst. V červenci 2016 vznikla Česká FinTech Asociace (ČEFTAS), která má v současné době již 16 členů. Společně se snaží vytvářet prostředí, které dále podpoří růst těchto startupů na české scéně, a to včetně spoluvytváření státní politiky a prosazování příznivějších právních podmínek.  Celkově můžeme v současnosti v ČR napočítat zhruba pět desítek FinTech firem. Ty se zaměřují především na P2P půjčky, osobní peněženky, zprostředkování plateb a crowdfunding. Stále přitom zbývá prostor pro komplexnější typy nabídky pro širší spektrum zákazníků.

Na trend digitalizace transakčních bankovních produktů a podpůrných služeb a na vznikající konkurenci na českém trhu musí reagovat i tradiční banky. Včasná opatření přitom mohou tradičním bankám pomoci se připravit na očekávaný prudký nárůst konkurence v roce 2018, kdy s revidovanou směrnicí PSD2 o platebních službách na vnitřním trhu Evropské unie konkurence vzroste několikanásobně.

„Zdá se, že stejně jako ve světě, i na našem trhu, jsou tradiční banky spolupráci s FinTech firmami v zásadě nakloněny. Možnost nalezení společné řeči souvisí zejména s tím, zda banky a další tradiční finanční instituce vnímají současné změny jako příležitost či spíše jako hrozbu. Svou roli zde sehraje i rychlost akceptace nových trendů ze strany klientů, která je v České republice tradičně velká. Pro FinTech společnosti se tak v ČR otevírá velmi zajímavá příležitost pro zavádění nových řešení, která mohou nejen výrazně zvýšit komfort klientů, ale také změnit tvář bankovnictví a finančních služeb, jak je známe dnes, říká projektový manažer společnosti Roland Berger v ČR Jaroslav Dvořák.

Upravená tisková zpráva rolandberger.com

Doporučujeme