Firma Alukov vyváží zastřešení do čtyřiceti zemí světa

Firma Alukov je přední světový prodejce zastřešení bazénů, teras nebo vířivých van a své produkty poskytuje zákazníkům až do čtyřiceti zemí světa. Jaké jsou nejnovější technologické trendy ve společnosti, jejímž primárním cílem je kromě prodeje také výzkum a vývoj?Alukov, ilustrační foto. Zdroj: archiv Alukov.Za účelem technologického pokroku společnost na začátku roku 2017 otevřela nové výzkumné centrum, jehož cílem je přinášet inovace stávajících výrobků a také vývoj produktů zcela nových. „Důležitým zájmem výzkumu našeho centra je také zvyšování produktivity práce. V posledních čtyřech letech totiž máme stálých zhruba čtyři sta zaměstnanců, přičemž se dá říct, že máme stále stoupající křivku poptávky.

Při předpokladu, že bychom tedy do budoucna vyráběli našich produktů stále více, budeme tuto produktivitu práce muset zvyšovat. Lidí je totiž málo, a proto je nutné přemýšlet, jak daný produkt vyrobit rychleji a šikovněji. Technologie výroby zkrátka musí umožnit vyšší produktivitu práce. Vnímáme to jako jednu z našich firemních priorit,“ říká Jan Zitko, majitel a zároveň generální ředitel společnosti, jež vznikla už v roce 1995.

Zkracování času, za který je společnost schopna své produkty vyrobit, je klíčová především vzhledem k stálé rostoucímu zisku. „A to se nám daří, což je velmi pozitivní. Není možné každý rok stále navyšovat cenu výrobků, naopak je třeba snižovat dobu, za kterou se produkt vyrobí. Co se týče inovace stávajících produktů, daří se nám například stále vylepšovat design nebo vývoj nových typů mechanismu, které zlepšují funkčnost a prodlužují životnost těchto zastřešení,“ popisuje Jan Zitko.

Pokus-omyl

Alukov, ilustrační foto. Zdroj: archiv Alukov.Výzkumné centrum se nachází v sídle výrobního závodu. Kromě nové haly byla ve slatiňanském areálu vybudována také administrativní budova. „Centrum má okolo tisíce metrů čtverečních a pracuje v něm osm pracovníků. S lidmi je obecně problém. Náš obor je kombinací strojírenství a stavitelství, přičemž ve vývojovém centru pracují především odborníci, kteří se rekrutují právě z řad našich nejlepších zaměstnanců. Někteří z nich jsou zcela uvolnění od výrobního procesu a skutečně se koncentrují jen na vývoj a inovace stávajících i nových produktů. Většinou jde o princip pokus-omyl. Pracovník dostane nápad, něco se zkusí, a buď to vyjde, nebo ne. Tyto pokusy se analyzují, dělají se různé úpravy, modifikace, je to zkrátka tvůrčí práce. Hledá se nějaké ideální řešení.“

Vývoj zcela nových výrobků je pochopitelně velice důležitý, jelikož v tomto odvětví stejně jako v kterémkoliv jiném je konkurence veliká. Každá společnost se snaží přicházet s novými a lepšími výrobky. „Pokud chceme být lepší nebo se udržet na špičce našeho odvětví, musíme pravidelně s takovými novinkami přicházet. Alukov je obecně znám tím, že prakticky každý rok přichází s nějakým novým výrobkem. Když za námi po roce přijedou obchodní partneři, nebo když se potkáme na mezinárodních výstavách, ptají se, co je u nás nového.“

Zahraniční trh je jiný

V letošním roce tak Alukov přišel s novým typem zastřešení bazénu, který bude určen především pro trhy ve Francii a Španělsku. Důvod je jednoduchý, tyto země mají podnebí podstatně mírnější, než je například v České republice, a nemusí se tedy zabývat problémy spojené se sněhem. „Ten je totiž jedním z nejvíce limitujících faktorů pro naše konstrukce. Musíme se stále dívat na zatížení sněhem a počítat s ním. Zastřešení, která prodáváme právě například ve střední Evropě, jsou pochopitelně dimenzovaná na to, aby unesla daleko více sněhové zátěže než produkty pro státy, kde sníh není, nebo je ho málo. Abychom tedy uspěli na trhu států jižní Evropy, vyvinuli jsme nový typ zastřešení bazénů, který odpovídá více tamním podmínkám. Ve Francii obecně převládá trend, kdy je zastřešení bazénů zcela bez kolejnic. Naopak v Česku se konstrukce dělají de facto vždy s dráhami, podle kterých se dá zastřešení posouvat,“ vysvětluje Jan Zitko.

Alukov, ilustrační foto. Zdroj: archiv Alukov.Další novinkou spojenou se zahraničním trhem, která souvisí s měnící se legislativou EU, je regulace trhu práce v rámci Unie. „Když vysíláme naše pracovníky do zahraničí, existuje celá řada administrativních úkolů, které je třeba splnit. Například musíme vytvořit dokumentaci, kde budou naši lidé pracovat, která se posílá už deset dní dopředu, poté musíme dostat souhlas, že je tam můžeme posílat, probíhá také monitoring, kde se lidé pohybují, může docházet ke kontrolám a musí se dodržovat také určité minimální mzdové podmínky té dané země. Toto vše náš byznys dělá stále obtížnějším. Pro vzdálenější destinace, jako je například Francie, proto mají naše výrobky snadnější montáž. Právě tak, abychom nemuseli do zahraničí složitě vysílat naše zaměstnance a aby místní dealeři nebo samotní koncoví zákazníci byli schopni produkt sami namontovat.“

„V poslední době pozorujeme určitý trend, zejména ve skandinávských zemích nebo Francii. My tomu říkáme IKEA systém. Existují lidé, kteří si zakoupí zastřešení a část práce si udělají sami. Šetří tím nejen své finance, ale významným faktorem je i to, že je to samotné baví. Z naší strany jsou tyto pohnutky skutečně motivovány především onou změnou v legislativě Evropské unie a cenami, které panují na francouzském trhu. Nově také připravujeme zcela nová technologická řešení pro zastřešení vířivých van, kterých se každý rok prodává na statisíce kusů. V tom vidíme velký potenciál,“ dodává Jan Zitko.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Adam Mašek, foto: archiv Alukov.

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme