Firma InoCure ocenila podporu business kouče

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) zajistilo na jaře 2018 business kouče pro firmu InoCure s.r.o. Ta je jedním z mála českých příjemců prestižního evropského nástroje SME Instrument (programu HORIZONT 2020) podpořených v letošním roce grantem 50 000 EUR a 3 denním business koučinkem.Podpořený projekt DifMATRIX společnosti InoCure s.r.o. je přelomová 3D platforma pro preklinické testování účinků nových léčiv. Napomáhá efektivnějšímu vývoji a eliminuje testování na zvířatech.

Na konci srpna proběhl v InoCure závěrečný workshop, který vedl zkušený kouč Antonio Ornelas-Soares, sériový podnikatel a expert v oboru Biotech: „Firmy by měly prezentovat hlavně výhody svého produktu a přiřadit jim odpovídající hodnotu, jakou přináší zákazníkům,“ zdůraznil kouč.

Jednání sledoval Jiří Vavřínek, Key Account Manager, zástupce sítě Enterprise Europe Network (EEN) v Technologickém centru AV ČR, který kouče doporučil: „Potvrdilo se, že tým InoCure a kouč si skvěle vyhovují a kouč je přínosem pro řešení jejich businesových potřeb. Kouč navázal na naši analýzu potřeb a podrobně rozebral situaci InoCure v oblastech marketingu a distribuce, která je podobná u firem ve stejné fázi rozvoje. Na workshop připravil perfektní podklady pro cenovou analýzu produktů. Následná diskuse přispěla k nalezení nového směru pro distribuci inovativních produktů řady DifMATRIX.“

Matej Buzgo, ředitel R&D, InoCure s.r.o. k výběru kouče poznamenal: „Myslím, že jsme si vybrali velmi dobrého kouče. Můžeme těžit ze spolupráce s koučem, který si prošel jako podnikatel něčím podobným jako my nyní. Koučink nás velmi posunul v oblasti marketingu a distribuce.“

Firma InoCure nyní končí fázi I. SME Instrumentu, během které si zpracovala business plán a studii proveditelnosti pro rozvoj produktové řady DifMATRIX.

InoCure s.r.o. se nyní připravuje na podání přihlášky do fáze II. SME Instrumentu, jehož nejbližší uzávěrka je 10. října 2018. V případě fáze I. je konečný termín podání přihlášek 7. listopadu 2018. Další informace o koučinku a přípravě firem do SME Instrumentu (TC AV ČR): vavrinek@tc.cz a jiraskova@tc.cz

SME Instrument podporuje velmi inovativní firmy (malé a střední) s globálními ambicemi. Službu vyhledání kouče a zákaznickou podporu během realizace koučinku a komercionalizace zajišťují v síti EEN Key Account Manageři dle pravidel Evropské komise a agentury EASME.

Průzkumy spokojenosti Evropské komise ukazují, že přibližně 90% příjemců nástroje pro malé a střední podniky se domnívá, že Key Account Manageři identifikovali potřeby podniku, kterých si oni sami ani nebyli vědomi.


Spolupráce InoCure s Technologickým centrem AV ČR a se sítí EEN je dlouhodobá. Před 2 lety s námi firma prošla analýzou inovačních kapacit, konzultací ohledně SME Instrumentu a zapojení různých B2B setkání a nyní využila služby pro vyhledání kouče.

Převzato z webu Enterprise Europe Network. Autor: Jiří Vavřínek.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme