Firma PETROF má v Číně úspěch

Prodeje hudebních nástrojů firmy PETROF na čínském trhu rostou a výrobky firmy získávají v Číně stále více na oblibě, přičemž se zároveň také rozvíjí spolupráce generálního konzulátu s tímto tradičním českým špičkovým výrobcem.

Pro jakýkoliv zastupitelský úřad České republiky je velkou pomocí v oblasti veřejné diplomacie, jakož i diplomacie ekonomické, přítomnost silné české firmy v zemi, či regionu. Zvláště pak, je-li taková firma otevřena podnětům ke spolupráci, či přichází-li sama s návrhy na uspořádání kulturních akcí a podílí se na jejich realizaci.

A právě takovou firmou je společnost PETROF, tradiční český výrobce pianin a klavírů, exportující své výrobky do více než 65 zemí světa, a působící také v Číně, kde kromě Pekingu a Šanghaje rozvíjí svou činnost i v Chongqingu a Chengdu. Peking a Šanghaj není třeba představovat, pro nezasvěcené však může být překvapením, že Chongqing je cca padesátimilionová municipalita, podléhající přímo čínské vládě a Chengdu dvacetimilionová metropole a hlavní město provincie Sečuán. Už z těchto čísel je zřejmé, jaký obchodní potenciál se v těchto hustě osídlených a ekonomicky vyspělých částech Číny nabízí pro další rozvoj firmy, která v Číně nalezla svého největšího obchodního partnera.

Klavíry PETROF mají v Číně velmi dobrou pověst. Čínští obchodní partneři především vyzdvihují nástroje PETROF díky široké dynamice, vysoké kvalitě provedení a v neposlední řadě kvalitě zvuku. Pro PETROF je typický romantický, kulatý tón, který je pro evropské nástroje autentický. Svou roli jistě hraje i tradice výroby nástrojů, dlouhá již víc než 155 let a zosobněná paní Zuzanou Ceralovou Petrofovou, představitelkou páté generace jména Petrof.

V současnosti firma vyrobí 2000 ks nástrojů ročně (10 % klavírů a 90 % pianin) a dalších 5000 ks nástrojů je vyrobeno pod licencí PETROF. Roční obrat firmy se pohybuje kolem částky 260 mil. Kč a podíl Číny na celkových tržbách firmy se z 32 % v roce 2015 vyšplhal na 39 % v roce 2018.

Spolupráce generálního konzulátu v Chengdu s firmou PETROF započala krátce po otevření generálního konzulátu v roce 2015 a nabyla na intenzitě po příchodu p. Richarda Pohla, absolventa JAMU, českého klavíristy a klavírního pedagoga do Číny v r. 2016.  P. Pohl rozvinul systematickou propagaci české hudby, kultury a jazyka a od roku 2017 spolupracoval s generálním konzulátem a klavírní společností PETROF na kulturních akcích všeho druhu. Mezi společné projekty patřily koncerty a přednášky na univerzitách zaměřené na propagaci české hudby v Chengdu a Chongqingu. Pravidelně také vystupoval na významných akcích pořádaných generálním konzulátem a spolupracoval také s dalšími českými institucemi v Číně.

Právě spolupráce firmy PETROF a p. Pohla s generálním konzulátem ukazuje na jeden důležitý prvek při prosazování se firmy na čínském trhu. Je nenápadně obsažen ve slově rodinný. To slovo v sobě ukrývá mocnou vazbu, jež nestojí na čistě smluvním a technickém základě. Obsahuje cit a vášeň. Pro klavíristu je jeho hudební nástroj prostředníkem, skrze kterého se hudebníkovo mistrovství dostává k posluchačům a nástroj tak zprostředkovává a v nejlepším případě umocňuje  umělecký zážitek.

Právě zápal a vášeň pro značku PETROF je prvkem, který posouvá společně pořádané akce nad úroveň běžně zorganizované, rutinní kultury. Vášeň lze cítit i ve slovech p. Pohla: „Klavíry značky Petrof mě provázely celý život. Můj první klavír byl PETROF, v hudební školičce i na konzervatoři jsem hrál na PETROF a také jsem na tomto klavíru hrál svůj první sólový recitál. Jsem nesmírně poctěn, že mohu být nyní členem PETROF ART FAMILY a v Číně ve spolupráci s generálním konzulátem prezentovat jak českou hudbu, tak české hudební nástroje.“

Členkou PETROF ART FAMILY je také paní Xingxing Wang Pohlová, čínská sopranistka a pěvecká pedagožka, pocházející z Chongqingu. Spolu se svým manželem pomáhá s propagací české hudby a česko-čínské kulturní spolupráce. Její interpretace českých a čínských písní, hymen a operních árií dokáže vždy nadchnout účastníky kulturních akcí pořádaných generálním konzulátem.

A tak si závěrem nelze přát nic jiného, než ať úspěšné působení firmy PETROF na čínském trhu přináší své další plody a spolupráce generálního konzulátu s firmou se nadále rozvíjí v podobě dalších pěkných akcí spojujících českou kulturu s kvalitním českým výrobkem.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chengdu (Čína). Autor: R. Musil, obchodní konzul s využitím informací A. Kulíškové a R. Pohla, členů PETROF ART FAMILY.

• Teritorium: Čína
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme