Firma z Prachatic oslovuje Němce i Rakušany, získala Cross Boarder Award

Jihočeskou cenu CBA v kategorii přeshraniční spolupráce podniků v rakouském Linci převzala firma z Prachatic MS KART s.r.o., která se zabývá výrobou motokárových podvozků.Hospodářské komory jižních Čech, Dolního Bavorska a Horního Rakouska se v červnu sešly na tradičním udělování cen Cross Boarder Award, aby společně ocenily přeshraniční spolupráci firem a institucí jednotlivých regionů.

Předávání ocenění Cross Boarder Award (CBA) se každoročně koná v jednom ze tří regionů, které jsou do udělování ocenění zapojeny. Letošní 14. ročník se konal v rakouském Linci.

„Každá z hospodářských komor může do soutěže nominovat jednu firmu a jednu instituci, které v rámci své činnosti spolupracují s podniky z přeshraničí. Za Jihočeskou hospodářskou komoru byla letos vybrána prachatická firma MS KART, která od roku 1992 vyrábí motokárové podvozky, z nichž 60 % vyváží do zahraničí,“ upřesňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Výrobce z Prachatic byl nominován kvůli zajímavému předmětu podnikání a vysoké kvalitě výrobků, jež firmu řadí mezi přední výrobce motokárových podvozků na světě.

Milena Šimáková, která cenu za společnost MS KART převzala, k ocenění dodává: „Přestože naše firma MS KART aktivně obchoduje nejen s většinou zemí Evropské unie, ale také s mnoha státy mimo evropský kontinent, je pro nás spolupráce se sousedním Rakouskem a Německem velice významná a má dlouholetou tradici. Velice si vážíme tohoto ocenění i spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou.

Prezidentka Hospodářské komory Horní Rakousko Doris Hummer, která ocenění předávala, uvedla, že každoroční zájem ze strany podnikatelů ze všech tří regionů je důkazem toho, že podobné akce mají smysl. Podnikatelé tuto událost vnímají mimo jiné jako inspirativní setkání a networking, kde mohou navázat nové kontakty nebo si vyměnit své podnikatelské zkušenosti.

• Teritorium: Evropa | Německo | Rakousko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme