Firmy by se měly zaměřit na malá data, než se pustí do big dat

Co má společného moře a technologie, vysvětluje Marek Mravinač, ředitel společnosti Physter Technology, velmi jednoduše: „Velká část českých firem má problém i s malými daty, proto bych byl s pojmem big data opatrný. Stačí, když se budeme s daty aspoň trošku kamarádit.“Ta zkušenost, kterou zmiňujete, není příliš povzbudivá…
Pro mě je pochopitelná. Oddělení IT je v převážné většině firem chápáno jako podpora, někde možná dokonce jen jako nutné zlo. Když firmy vznikaly, soustředily se logicky na to, co je živí, možná žádné technologie ani nepotřebovaly. Jak rostly, živelně byly zabydlovány nejrůznějšími technologiemi, aplikacemi, systémy. Takže realitou je, že v mnoha firmách obhospodařují více či méně úspěšně různé technologické světy. Nástup cloudů to umocňuje, podobně jako online komunikace či online obchod. Aby firma mohla fungovat skutečně efektivně, potřebuje ze svého heterogenního prostředí vytvořit prostředí homogenní.

Tedy problémy růstu?
To je poměrně přesné, je tu řada firem, které doplácejí na problémy růstu. Ještě relativně dobrá je situace, kdy se firmy v minulosti alespoň snažily být koncepční. Často ale pracují zvláště menší firmy na systémech, které kdysi kdosi naprogramoval a pak nějak udržoval, nejčastěji kamarád či známý. Jsou dílem jednoho člověka, nemají žádnou podporu. V určité fázi s tím vystačíte, ale dlouhodobě to fungovat nemůže. Integrovat takové systémy do funkčního celku není zrovna triviální. Ale je to rozhodně lepší než dříve, protože dřívější řešení byla většinou velmi drahá, byly to nástroje pro velké firmy. Éra open source situaci dramaticky změnila, dnes umíme integraci řešit bez drahých nástrojů, poměrně rychle a s očekávaným efektem.

Kdy je správná doba začít se integrací ve firmě zabývat?
Když firma roste, roste s ní také počet transakcí, uživatelů, rostou nároky. Zjistíte, že ztrácíte dech. Častým momentem dnes bývá i to, že společnost potřebuje komunikovat s vnějším světem. Státní úřady, instituce, dodavatelé, odběratelé… digitalizace je všude. Mnoho partnerů, každý s jiným systémem, je potřeba to sladit, protože když se nedomluvíte, nemůžete fungovat. Třetím důvodem bývají akvizice, fúze. Různé firmy mají různé systémy, je nutno je propojit.

Často ale pracují zvláště menší firmy na systémech, které kdysi kdosi naprogramoval
a pak nějak udržoval, nejčastěji kamarád či známý.

Když investuje firma do nové výroby, má více produktů. Když investuje do výzkumu, má lepší výrobky. Když investuje do marketingu, lépe prodává. Co získá, když bude integrovat?
Obecně je obtížné pojmenovat přínosy, spíš bych se bál těch, kdo tvrdí, že to dokážou. Tu správnou odpověď můžete dát jen tehdy, když dokonale znáte tu konkrétní firmu, víte, co a jak dělá, jak vypadá její infrastruktura. Musíte mít čas a prostor vše poznat, analyzovat, navrhnout řešení a definovat přínosy.

Fenoménem ale mají být business intelligence, big data…
Nechci říct, že se v těchto oblastech nepohybujeme, ale nejsou to náhodou buzzwords? Vím, řada firem se snaží v těchto oblastech profilovat a určovat standardy, my tyhle ambice nemáme. Raději budeme ve vodách, kde už to není jen o prvních snech. Máme uchopitelnější cíle. Naše zkušenost je, že zákazník často neví, co by měl a mohl chtít, protože vůbec nedohlédne ty možnosti. Nejsme zatím s daty příliš velcí kamarádi. Aby firmy řešily big data, když neumí plně využít ani ta, s nimiž běžně pracují, mi přijde nesmyslné. Oblast business intelligence má určitě velký potenciál, ale jsme na začátku. Naučme se nejprve být kamarády s tím, co máme. Pak můžeme jít dál.

Physter TechnologyČeská technologická společnost, jejíž profilovou službou jsou integrace systémů, respektive integrační řešení. Prosazuje se také v oblasti projektů, správy řízení IT procesů a v oblasti technologií pro business intelligence. Největší zkušenosti má společnost s projekty pro telekomunikace, finanční sektor, státní správu a zaměřuje se nyní také na retail a logistiku. Za projekt Clooney spočívající v implementaci systému pro podporu klíčových IT procesů ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, získala Physter Technology cenu IT projekt roku 2016.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban, šéfredaktor časopisu Komora.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme