Firmy chtějí obejít banky, budou si půjčovat navzájem

Komplikované jednání v bance o úvěru již není pro malé a střední firmy jedinou cestou, jak získat další peníze na rozvoj. V ČR startuje systém půjček mezi podniky, který v zahraničí získává stále větší podíl na trhu.Na jedné straně stojí firmy, které hledají zhodnocení svých volných finančních prostředků. Na druhé straně pak podniky, které potřebují financovat další rozvoj. Výsledkem je takzvané peer-to-peer (P2P) půjčování peněz mezi firmami. Bez zapojení bank a dalších finančních institucí.

Tento trend je na vzestupu zvláště v Evropě, v USA, ale i v dalších zemích jako například v Indonésii nebo Číně. Jen ve Velké Británii a USA zprostředkovaly největší peer-to-peer portály úvěry v objemu 6,5 miliardy euro, což představuje od roku 2009 meziroční růst 136 procent.

„Český trh úvěrů pro podnikatele a malé firmy dosahuje v současnosti asi 200 miliard korun. Dostupnost úvěrů je pro tento segment u nás stále nízká a pujcmefirme.cz to může významně zlepšit,“ říká Roman Kakos, který společně s investorskou skupinou EnCor Capital Management, kolem někdejšího ředitele Raiffesenbank Lubora Žalmana, vybudoval portál pujcmefirme.cz a věří, že se mu z tohoto objemu podaří během několika let získat jednotky procent.

Typickými žadateli o úvěr podle něj budou malé firmy a podnikatelé s ročním obratem do 100 milionů korun. Firmám bude nabídnut rychlý a spolehlivý zdroj úvěrů s minimální administrativní zátěží, za rozumnou cenu, s možností předčasného splacení bez poplatku. 

Technologie odstraňují prostředníky

„Peer-to-peer je příkladem toho, jak technologie umožňují obejít zbytečné prostředníky, například banky.‎ Výsledkem je dostupnější úvěr pro podnikatele a vyšší výnos pro investora. Tyto platformy mají před sebou celosvětově významný růst,“ říká Lubor Žalman.

Celý systém funguje prostřednictvím internetu. Firma jednoduše vyplní žádost o úvěr. Po schválení žádosti dostane formou aukce nabídky od investorů. Jakmile je aukce dokončena, je žadatel vyzván k podpisu úvěrové smlouvy a finanční prostředky převedeny na jeho účet. Splácí následně podle splátkového kalendáře.

„Motivací pro investora je kromě zisku i možnost zahrát si na bankéře,“ vysvětluje Roman Kakos. „Od nás dostane veškeré informace pro své investiční rozhodnutí, včetně ratingu. Investor se tak stane risk manažerem i obchodníkem, který má pravomoc rozhodovat,“ dodává.

Diverzifikaci investované částky mezi větší množství českých firem nebo podnikatelů zajišťuje investiční automat, který za investora, během zvoleného období, prohledává všechny zadané žádosti o úvěr a zadává za něj nabídky podle jím zvolených kritérií.

Rizika hlídá ratingový systém

Důležitou součástí projektu je hodnocení rizik zapojených firem. Portál spolupracuje v této oblasti se společností CRIF – Czech Credit Bureau, která je provozovatelem aplikace obchodních a kreditních informací Cribis a pro bankovní i jiné společnosti je dodavatelem ekonomického hodnotícího systému firem pod značkou iRating.

Tento systém představuje profesionální a nestranný pohled na zdraví firmy. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je také organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI a NRKI) a její mateřská společnost CRIF je jedním z největších provozovatelů úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování ve světě.

„Využití hodnotícího systému iRating pro projekt pujcmefirme.cz je vedle jeho již zavedeného používání při vyhodnocování žadatelů o strukturální fondy EU při Ministerstvu průmyslu a obchodu dalším potvrzením jeho kvality na úrovni hodnotících systémů velkých bank na trhu v ČR,“ poznamenal Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.

Pozor na rizika, varují banky

Podnikatelské organizace vnímají nový model financování jako rozšíření možností, jak se mohou firmy dostat k finančním prostředkům. „Je to další úvěrový nástroj, který doplňuje současné možnosti,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Banky se samozřejmě staví k nové konkurenci rezervovaně a upozorňují na možná rizika. „Platforma P2P je v podstatě systém tržiště, kde se propojuje poptávka a nabídka dluhového financování,“ vysvětluje Helena Zavázalová z České bankovní asociace.

Platforma samotná podle ní hraje roli zprostředkovatele, která je však na transakci zainteresována formou poplatku z uskutečněného obchodu. „Zároveň přitom poskytuje službu posuzování rizikového profilu poptávajícího nabízejícím. Oproti tomu budoucí dlužník nedostává informace o svém budoucím věřiteli, kromě těch, které si sám vyhledá,“ konstatuje Helena Zavázalová.

Podle ní však platformy nemají právní odpovědnost za to, že bude dlužník řádně splácet. „Z toho vyplývá, že rizik pro firmy přináší P2P platformy několik, ať už jsou firmy v pozici dlužníka, či naopak v roli investora,“ podotýká Helena Zavázalová.

Upozorňuje, že dlužník dobře nezná svého věřitele a že mezi nimi neexistuje žádný dlouhodobější vztah. Netuší, jak striktně bude věřitel postupovat v případě opoždění splátky a co se stane, jestliže nebude schopen splácet.

„Věřitel, zejména pokud jde o drobného investora, nemá institucionální zázemí pro vymáhání pohledávek, a mnohdy neví, jak postupovat a co, nebo kolik, lze očekávat v případě exekučního vymáhání či v případě, že dlužník podá k soudu návrh na osobní bankrot a oddlužení,“ popisuje možné komplikace.

Z pohledu bank představuje P2P půjčování zatím zcela neregulované odvětví, což s sebou nese velkou míru právní nejistoty. „Budoucnost podle nás ukáže, že i v případě této oblasti bude třeba klientům poskytnout vyšší míru ochrany plynoucí ze zavedení regulace,“ soudí Helena Zavázalová. 

Přímé půjčky získají čtvrtinu trhu

P2P platformy vyrostly zejména v období bezprostředně po finanční krizi, kdy na trhu nahradily chybějící dluhové financování od komerčních bank, paralyzovaných důsledky této krize a následnou masivní regulací. Tato forma půjčování se rozšířila zejména v USA a v menší míře také ve Velké Británii.

„V USA proběhlo první IPO Lending Clubu, jehož hodnotu investoři ocenili na 8,2 miliard dolarů. Lending Club od svého založení zprostředkoval půjčky za 7,6 miliard dolarů, ještě nikdy však nevykázal zisk,“ upozorňuje Helena Zavázalová. 

Ve Velké Británii představuje P2P půjčování 90 % objemu veškerého alternativního, tedy nebankovního financování. Podle zahraničních analýz se alternativní způsoby financování stanou podstatnou součástí úvěrů pro malé a střední firmy a přesun finančních prostředků z tradičních institucí do P2P platforem zesílí.

Podle základního scénáře, zpracovaného společností Liberum Capital Limited, dosáhnou P2P platformy u úvěrů pro malé a střední firmy a spotřebitelských úvěrů v USA a ve Velké Británii 25procentní podíl na trhu do roku 2024, optimistický scénář předpokládá dokonce padesátiprocentní podíl.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme