Firmy dohánějí chybějící energetické audity, hrozí jim milionové sankce

Zákon, který ukládá podnikům novou povinnost, začal platit až na poslední chvíli. Stát proto v prvních měsících toleruje nedostatky a úředníci nebudou ze své iniciativy zahajovat kontroly.Více než tři čtvrtiny tuzemských firem nestihly provést povinný energetický audit. Ten jim k 5. prosinci loňského roku uložila novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost jen o pár měsíců dříve, a sice v červenci. Většina velkých společností, jichž se nová povinnost týká, se nevydala ani alternativní cestou, tedy certifikací dle normy ISO 50001.


Státní energetická inspekce (SEI) již s předstihem avizovala, že vzhledem k opožděnému přijetí novely nebude v prvních měsících roku 2016 kontroly zaměřené na zpracování energetického auditu z vlastní iniciativy provádět.

Žádné udání zatím nepřišlo

„Pokud bychom však obdrželi podání, které musí být ze zákona prověřeno, budeme požadovat buď zpracovaný energetický audit, nebo doklady o tom, že se na něm již pracuje,“ říká ústřední ředitel SEI Pavel Gebauer.

„V případě, že jej firma nepředloží, ale prokáže alespoň započetí prací na tomto auditu, může SEI vzít tato zjištění při kontrole v potaz,“ doplnila Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly Státní energetické inspekce. Dosud však úřad žádný podnět na toto téma neobdržel.

Jak dlouho bude tolerantní přístup energetiků trvat? „K tomuto rozhodnutí zatím nedošlo. Po skončení prvního čtvrtletí 2016 bude vyhodnocena situace a podle dostupných informací se na dalším postupu Státní energetická inspekce dohodne s Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ konstatuje mluvčí SEI Radka Vymlátilová.

Firmám, které nebudou mít tyto povinnosti v pořádku, hrozí milionové pokuty. Maximální výše sankce je 5 milionů. A na zvýšené aktivitě podniků je to nyní znát. Například jejich zájem o certifikáty ISO v lednu vzrostl o 50 procent.

„Firmy začínají chápat, že benevolentní přístup SEI nebude trvat věčně. Z kraje roku evidujeme padesátiprocentní nárůst zájmu o certifikáty ISO 50001, což je oproti loňskému prosinci razantní obrat. Vlastně se není čemu divit, pokud se chtějí vyhnout sankcím, mají firmy nejvyšší čas, jak zákonné požadavky do poloviny roku stihnout,“ říká Jakub Kejval z Bureau Veritas. „Příměří mezi inspektory a soukromým sektorem se mi do té doby jeví jako rozumné,“ dodává.

Snahu dohnat zpoždění registrují také další podniky z oboru energetických auditů. „Zaznamenali jsme zvýšený zájem od firem, které splňují podmínky povinnosti zpracovat energetický audit, a to především v posledních dvou měsících loňského roku. Spousta firem zaregistrovala tuto povinnost až na poslední chvíli, zejména firmy, které mají zahraniční majitele,“ vysvětluje Radek Novotný ze společnosti Energoplan.

Novela zákona o hospodaření energií nabyla účinnosti 1. července 2015. Státní energetická inspekce připouští, že firmy nemusely mít na splnění předmětné povinnosti do 5. prosince loňského roku dostatek času. Rovněž kapacita osob oprávněných zpracovávat energetický audit byla omezená.

Nemáme volné kapacity, hlásí auditoři

„Pro uspokojení poptávky kapacitu nemáme, a platí to až do druhé poloviny letošního roku. V souvislosti s dotačními programy, jako je Zelená úsporám, zateplování veřejných budov a v poslední době i kotlíkové dotace, kde je třeba rovněž energetických specialistů, nejsme schopni již žádné další zakázky přijímat,“ popisuje Radek Novotný situaci v oboru.

„I když SEI avizovala svou toleranci k firmám, které budou mít k rozhodnému datu alespoň podepsanou smlouvu na vypracování EA, je zřejmé, že se někde stala chyba a někdo něco nedomyslel. Stanovená lhůta byla zcela nedostatečná. Otázkou je, zda by stejná situace nenastala, i kdyby byl termín delší,“ doplňuje Radek Novotný.

Ze zkušenosti ví, že bez ohledu na délku období potřebného k přípravě se všichni „proberou“ až těsně před konečným termínem. „Stejná situace nastala, když se blížil termín povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti. V tomto případě byli naši zákonodárci velmi prozíraví. Všichni, kdo se to snažili udělat včas, byli spravedlivě potrestáni tím, že půl roku po termínu vyšla novela zákona, která tuto povinnost zrušila,“ popisuje Radek Novotný svoji zkušenost z obdobné situace.

Změna platná od loňského roku však není poslední, která se v této oblasti připravuje. Zásadní posun v problematice hospodaření energií přinese novela vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, na které nyní pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Nový předpis nervózně očekávají zejména nevýrobní společnosti působící v pronajatých prostorech. Zajímá rovněž firmy, které mají v Česku jen pár zaměstnanců a nízkou spotřebu energií, ale kvůli propojenosti se zahraniční matkou formálně odpovídají definici ‚velkého podniku‘,“ upozorňuje za Bureau Veritas Simon Palupčík, ředitel Divize periodických inspekcí.  

„Povinnost provést energetický audit či si zajistit certifikát ISO odporuje v těchto případech zdravému rozumu, doufejme, že nová vyhláška toto ošetří,“ uzavírá za Bureau Veritas Simon Palupčík, ředitel Divize periodických inspekcí.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme