Firmy dostanou od státu menší odškodnění za neprávem zadržené peníze

Trojnásobně nižší mají být napříště úroky vyplácené firmám za jejich finanční prostředky neoprávněně zadržené státem prostřednictvím zajišťovacích příkazů. S poklesem ze současných dvaatřiceti na deset procent počítá návrh novely daňového řádu ministerstva financí, který kritizují podnikatelská sdružení. Naopak pozitivní změnou by mělo být dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty.Podle úřadu Aleny Schillerové (ANO) je třeba, aby klesly všechny reparační úroky a jejich výše odpovídala standardní „ceně peněz“ podle občanského zákoníku. Kodex úrokovou míru stanovuje součtem základní neboli repo sazby s osmi procentními body za rok, což nyní vychází právě na deset procent.

„Novela se snaží provést komplexní revizi úroků, která je krokem ke spravedlivějšímu, jednoduššímu a přehlednějšímu daňovému systému,“ uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva.

Pokud však škoda způsobená nezákonnými zajišťovacími příkazy nebo jinými rozhodnutími správce daně přesáhne standardní „cenu peněz“ v podobě desetiprocentního úroku, budou se moci postižené subjekty i nadále domáhat adekvátní náhrady. „Nepůjde ale o paušální náhradu. Bude se posuzovat každý konkrétní případ,“ dodala Fuksová.

Někteří podnikatelé jsou přesvědčeni, že stát na ně chystá další bič. „V soudních přích o nezákonné exekuce majetku je soukromý sektor proti Finanční správě čím dál úspěšnější. To bude skutečný důvod návrhu,“ míní Radomil Bábek z Podnikatelských odborů.

Nejznámější kauzou s neoprávněnými zajišťovacími příkazy je případ společnosti FAU, která kvůli postupu úřadů skončila v konkurzu. Minulý měsíc podle serveru Neovlivní.cz uspěla u soudu se čtyřmi z pěti žalob proti rozhodnutím Finanční správy a celníků. Pátou žalobu soud zamítl s tím, že se má FAU domáhat svých požadavků přímo na Celní správě.

Za klíčovou změnu, kterou novela přinese, považuje ministerstvo zavedení zálohy na daňový odpočet. Umožnit má dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. „Pro plátce daně, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, bude znamenat zlepšení jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu,“ dodala Fuksová s tím, že jde o úpravu, po níž podnikatelská i odborná veřejnost volá už několik let.

Jiří Žežulka z poradenské skupiny Apogeo připomněl, že nový institut zálohy na daňový odpočet vychází z nedávného nálezu Ústavního soudu. „Navrhovaná úprava by měla zamezit situaci, kdy správce daně zadržuje daňovému subjektu nadměrný odpočet v celé výši, přestože má pochybnosti jen o jeho části,“ podotkl.

Co má změnit novela daňového řádu:

  • Úprava zruší pětidenní bezsankční období za pozdní podání daňové přiznání. Návrh novely však předpokládá, že pokuta za opožděné podání nevznikne, pokud nově nedosáhne pět set korun. Současný limit je dvě stě korun. Ministerstvo financí tak vyhovělo Svazu průmyslu a dopravy a Asociaci malých a středních podniků.
  • Návrh novely počítá s komplexní revizi všech reparačních úroků, tedy i těch hrazených správcem daně. Z 32 na deset procent mají klesnout i úroky za zrušené zajišťovací příkazy. Naopak daňoví dlužníci by úpravou měli ušetřit na úrocích z prodlení šest procent ročně.
  • Změněný daňový řád předpokládá dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Na druhé straně se zvýší současná třicetidenní lhůta pro vyplacení odpočtů o patnáct dnů.
  • Stát zavede online finanční úřad, tedy portál Moje daně. Má umožnit řešení daňové problematiky z domova nebo kanceláře.

Převzato z portálu e15.cz. Autor článku: Pavel Otto

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme