Firmy jsou mírně optimistické: Omezují dohodáře i home office, mzdy chtějí zvyšovat

Krize, vysoká inflace i dopady konsolidačního balíčku vlády ovlivňují kondici tuzemských firem. Podniky se stále potýkají s nedostatkem pracovní síly, přesto většina hodnotí svou ekonomickou situaci kladně a plánuje i pro rok 2024 zvyšování mezd.

Více než čtyři pětiny firem, zejména ty větší, hodnotí svou ekonomickou kondici jako dobrou. Vyplývá to z průzkumu PKF Apogeo ve spolupráci se společností IPSOS.

Ilustrační fotografie

PKF Apogeo chce pravidelně – dvakrát do roka – zjišťovat postoje firem v České republice k aktuálním ekonomickým tématům.

Mzdy chceme zvyšovat, ale méně

Přibližně dvě třetiny firem očekávají v následujícím období mírný ekonomický růst, přestože je stále trápí český evergreen – nedostatek kvalifikované pracovní síly. Třetina firem aktuálně hledá nové pracovníky ve stejné míře jako před rokem. Další třetina je postrádá ještě více než loni.

Většina velkých a středně velkých firem nehledí na krizi a pravidelně valorizuje mzdy. Malé podniky pak přistupují k zaměstnancům individuálně dle výkonu. Průzkum ukázal, že v příštím roce plánuje zvýšení mezd 84 procent tuzemských podniků.

„Navýšení mezd, které firmy plánují na příští rok, se bude v průměru pohybovat do 10 procent. Menší firmy s 1 až 49 zaměstnanci přistupují k zaměstnancům individuálně, plošná opatření zatím nezavádějí kvůli nárůstu inflace,“ sděluje Managing Partner PKF Apogeo Tomáš Pacovský.

Novela zákoníku práce přinese zaměstnavatelům nové povinnosti

Firem se dotýkají také legislativní úpravy související s konsolidací veřejných financí či změny v zákoníku práce. Přibližně třetina zaměstnavatelů už omezila nebo má v plánu omezit pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti (DPP) a dohodu o provedení práce (DPČ).

Zákoník práce totiž zajišťuje takzvaným dohodářům lepší podmínky než dosud, staví je téměř na úroveň zaměstnanců a pro zaměstnavatele znamená vyšší finanční i administrativní zátěž. „K omezení dohod o provedení práce již dochází a dále docházet bude, ztratí totiž pro zaměstnavatele atraktivnost,“ upozorňuje Payroll & HR Outsourcing Team Leader Jana Hajdová.

Nemocenské pojištění zvažuje ve mzdě kompenzovat pouze pětina firem. Nadpoloviční většina podniků má opačný přístup.

Polovina firem zaměstnává cizince

Potíže s nedostatkem pracovní síly, řeší firmy často náborem zahraničních pracovníků. Podle zmíněného průzkumu zaměstnává cizince necelá polovina podniků, a to zejména ty s 50 a více zaměstnanci. Ve většině případů se jedná o zaměstnance pocházející z evropských států.

Malé společnosti využívají zahraniční pracovníky méně často, nicméně jak ony, tak i velké firmy obsazují zahraničními pracovníky nejčastěji dělnické či jiné méně kvalifikované pozice.

Home office využívá téměř čtvrtina zaměstnanců, příspěvek od zaměstnavatele většina nedostává

„Malé společnosti využívají zahraniční pracovníky obecně méně často, u těch s počtem zaměstnanců pod 50 je to pouze okolo 21 %. V případě středně velkých firem již využívá zahraniční pracovníky 57 procent, v případě velkých podniků je to 60 procent,“ dodává Tomáš Pacovský.

Práce z domova na ústupu

Legislativní změny se v poslední době dotkly také zaměstnaneckých benefitů. Zhruba 82 procent firem stále považuje zaměstnanecké benefity za důležité

„Malé společnosti nepovažují zaměstnanecké benefity za tolik důležité, a proto je poskytují méně často a investují do nich méně prostředků oproti větším firmám,“ komentuje zjištění výzkumníků Senior Partner PKF Apogeo pro oblast transakcí Pavel Postl.

Práci z domova umožňuje průměrně 70 procent firem, z toho dvě pětiny plošně. Zhruba čtvrtina zaměstnavatelů plánuje vzhledem k nové legislativě možnost práce z domova omezit. Většina respondentů neposkytuje svým lisem zaměstnanecké akcie a neplánuje je ani  zavádět.

Šetření IPSOS mělo za cíl identifikovalo aktuální trendy, ale také upozornit na výzvy, kterým české firmy v oblasti zaměstnanosti čelí. Podobné průzkumy by se měly opakovat dvakrát ročně.

jap, s využitím studie PKF Apogeo

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme