Firmy letos kvůli inflaci sníží náklady, zároveň ale investují do svého růstu

Vedoucí představitelé firem ve světě i v Evropě se dívají na letošní rok s mírným optimismem. Téměř 80 % firem si myslí, že se jim letos bude dařit. Nejvíce optimističtí jsou manažeři v Severní Americe, nejméně naopak představitelé firem v Evropě.

Hlavní starosti všem dělá inflace a vysoké úrokové sazby – 82 % firem očekává, že tyto faktory se letos negativně podepíšou na jejich výkonnosti. Důležitou roli potom hraje také nejistota ohledně vývoje ekonomiky a případných nových makroekonomických šoků.

Ilustrační fotografie

V letošním roce se proto většina z nich soustředí především na snižování nákladů ve spojení se zvýšením své efektivity. Část společností však také plánuje poměrně agresivně investovat do svého růstu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který provedla společnost Boston Consulting Group mezi téměř 800 generálními řediteli firem z celého světa.

„Podle našich zjištění se letos oproti loňsku výrazně zvýší počet společností, které budou investovat do širokého spektra růstových aktivit naráz, ať už jde o inovace, investice do talentovaných zaměstnanců, nových produktů či další činnosti. Na druhé straně se ale také výrazně zvýší počet společností, které letos naopak na růstové aktivity rezignují,“ říká Jiří Švejcar, partner pražské kanceláře Boston Consulting Group s tím, že pro růstově založené firmy se tak otevírá poměrně dobrá příležitost přetavit své investice v konkurenční výhodu do budoucna.

7 z 10 firem bude snižovat náklady

V důsledku nejistého ekonomického výhledu a vysokých nákladů, které společnostem způsobují například rostoucí úrokové sazby, se většina z nich (72 %) bude soustřeďovat na zefektivnění své činnosti. Polovina oslovených vedoucích manažerů plánuje změnu svého provozního či procesního modelu (52 %) a zjednodušení organizační struktury (47 %).

Téměř 60 % firem se zároveň plánuje věnovat zdokonalení náboru a posílení loajality a schopností svých zaměstnanců. Konkrétněji 42 % společností plánuje zatraktivnit zaměstnanecké benefity a zlepšit firemní kulturu, zatímco 41 % společností se chce zasadit o rozšíření kompetencí svých zaměstnanců.

Ilustrační fotografie

„Pracovní trh se bude v příštích letech velmi dynamicky měnit a společnosti si to dobře uvědomují. Investice do zvyšování kompetencí zkušených zaměstnanců nebo do jejich přeškolení je pro ně tou nejefektivnější cestou, jak si udržet klíčové kompetence a zároveň jak udržovat zaměstnance motivované. Ostatně podle nedávné studie BCG o budoucnosti českého pracovního trhu bude tzv. upskilling a reskilling klíčovým úkolem nejen pro firmy v Česku, ale také pro samotný stát. Bez komplexního systému umožňujícího lidem snadné rozšiřování kompetencí totiž bude docházet ke snižování konkurenceschopnosti i produktivity práce,“ vysvětluje Jiří Švejcar.

Zároveň upozorňuje ještě na jeden aspekt, který z dotazování mezi vedoucími manažery vyplynul a který může být v dlouhodobém pohledu pro evropské společnosti potenciálně rizikový.

„Právě zástupci evropských společností letos nejčastěji deklarují, že se nebudou zaměřovat na žádné růstové aktivity. Zároveň jsou letos ve srovnání s těmi americkými či asijskými méně odhodlaní pouštět se do nových inovací. To bohužel podtrhuje výsledky loňské studie BCG, podle které evropské společnosti v inovacích nedokážou držet krok se světovou konkurencí. Ať už z důvodu menšího objemu investičního kapitálu, nebo právě z důvodu nižšího tlaku na inovace,“ upozorňuje Jiří Švejcar.

Evropa investuje do kyberbezpečnosti, Amerika do inovací a Asie do rozvoje talentů

Dobrou zprávou však je, že většina společností plánuje letos do růstových aktivit investovat poměrně výrazně. „I ve zmíněné Evropě, kde je tato tendence nejnižší, stále máme 71 % firem, které plánují investice do inovací, a stejné procento firem, které se budou zaměřovat na rozvoj a udržení talentů. Nejvyšší prioritou je však v Evropě kybernetická bezpečnost, do které plánuje výrazně investovat 73 % firem,“ říká Jiří Švejcar. Důvodem je podle něj především aktuální geopolitická situace a výrazný nárůst kybernetických hrozeb a útoků, kterým společnosti čelí.

Ilustrační foto

Severoamerické firmy oproti tomu budou nejčastěji investovat do inovací svých produktů či služeb (80 %), zatímco pro asijské společnosti bude prioritou udržení a rozvoj talentů (80 %). Přestože se priority investic u jednotlivých regionů odlišují, zmíněné kategorie mají všechny na prvních třech příčkách, jen v jiném pořadí.

Dlouhodobé investice budou patřit ESG, digitální transformaci a umělé inteligenci

Zatímco letošním firemním investicím budou v obecné rovině dominovat růstové aktivity, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu kladou společnosti důraz na investice do udržitelnosti svého podnikání, ať už jde o snižování enviromentálního dopadu své činnosti, nebo o sociální aspekty.

Stejně významné (z 54 %) budou podle vedoucích manažerů také investice do digitální transformace a umělé inteligence, ať už v souvislosti s interními procesy, nebo v souvislosti s vývojem produktů a zlepšování zákaznické zkušenosti.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Boston Consulting Group

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme