Firmy: Lidi nad 55 chceme jako rádce či mentory, digitální dovednosti jim chybějí

Firmy na lidech v předdůchodovém a důchodovém věku oceňují především znalosti, lepší pracovní návyky a nižší fluktuaci. Jaké jsou tedy hlavní překážky pro jejich zaměstnávání?

Podle zaměstnavatelů především platí, že téměř polovině zaměstnanců starších 55 let chybí digitální dovednosti pro práci na počítači nebo práci s moderními technologiemi. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory.

Ilustrační fotografie

„Lidé v předdůchodovém a důchodovém věku se mohou uplatnit prakticky v jakékoli pozici bez omezení. Firmy v nich často spatřují i poradce, učitele či mentory. Za velkou překážku pro jejich zaměstnávání ale označují, že nemají dostatečné digitální a počítačové dovednosti,“ potvrzuje viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. 

Češi se celoživotně nevzdělávají

Podle Hospodářské komory firmy nedostatečně využívají rekvalifikační a vzdělávací kurzy. Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti by pomohl zmírnit nedostatek pracovníků na trhu.  

Přitom například z projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu mohou podniky získat prostředky nejen na úhradu nákladů na vzdělávání svých zaměstnanců, ale i finanční příspěvek na jejich mzdové náklady v průběhu vzdělávací aktivity. 

Hospodářská komora: Prosperitu bude limitovat nedostatek pracovníků

Nízký zájem udržet si nebo zvýšit svou kvalifikaci v dospělosti se ale týká většiny zaměstnanců, a to bez ohledu na věk. Velmi nízkou účast dospělých v programech vzdělávání a odborné přípravy potvrzují mezinárodní statistiky. Podle Eurostatu se v tuzemsku před pandemií covid-19 vzdělávalo asi jen 8,1 % aktivní populace mezi 25 a 64 lety. Ve skandinávských státech se celoživotně vzdělává až třetina zaměstnanců.

HK ČR: Seniory zapojme více

„Zkušenosti rozvinutých ekonomik na západě a severu Evropy ukazují, že s klasickým školním vzděláváním si nelze vystačit v téměř žádném oboru po celý život. Pokud chceme být vyspělou ekonomikou s přidanou hodnotou ve výrobě, bez celoživotního učení, které běžně vidíme třeba u IT pracovníků, se neobejdeme,“ poznamenává Jana Havrdová.

Šetření se zúčastnily firmy různých odvětví ekonomiky napříč všemi regiony České republiky. Proběhlo na vzorku 402 mikro, malých a středních podniků, ale i největších zaměstnavatelů.

Hospodářská komora nedávno uvedla, že nedostatek pracovní síly ohrožuje nejen běžný chod české ekonomiky, ale i budoucí schopnost státu realizovat strategicky důležité projekty v oblastech, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, vzdělávání nebo zdravotnictví. Doporučuje proto státu zatraktivnit dohody a zkrácené úvazky, čímž by se také zvýšila participace seniorů na pracovním trhu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme