Firmy mohou začít žádat o dotace na ověření výzkumu a vývoje pro komerční využití

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Proof od Concept“.

Jedná se o výzvu synergickou, navazující na projekty z výzev „Předaplikační výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Malé a střední podniky tak mohou žádat o dotace na ověření výzkumu a vývoje pro komerční využití a navázat na výsledky počátečních projektů ve výzvách OP VVV. Celkem je pro ně připraveno 50 milionů korun.

Výzvu vyhlásilo 16. listopadu 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 15. března 2021.

Podpora cílí na dva typy projektů. Jednak na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu nebo služby na trh, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití.

„Cílem programu je podpora sdílení znalostí a know-how mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi, a posílit tak vazby mezi výzkumnou a aplikační sférou, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Úspěšné projekty budou zahrnovat nápad nebo rozpracovaný výzkum výzkumných organizací, který firmy následně uplatní v praxi a posílí tak své postavení na trhu.“

Žadatelé mohou na své projekty získat až 70 % způsobilých výdajů formou dotace zpět, a to až do výše 10 milionů na jeden projekt. Podporu mohou využít například na mzdy, náklady na materiál, konzultační a externí odborné služby a další.

Podrobné informace o aktuální výzvě na webu Agentury API

Program Proof of Concept dosud podpořil 39 projektů za více než 154 milionů korun. Proplaceno v něm bylo už téměř 46, 5 milionu korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme