Firmy mohou žádat o dotace na spolupráci s výzkumnými organizacemi

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Partnerství znalostního transferu. Pro žadatele je připraveno celkem 150 milionů korun. 

Malé a střední podniky a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do firem.

Ilustrační fotografie

Výzvu vyhlásilo 16. ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 28. dubna 2023. 

Cílem výzvy je podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Žádoucí je také větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

4 nové výzvy z OP TAK podpoří projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace

„Žadatelé mohou podporu využít například na zavádění pokročilých technologií v podniku, vývoj či inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, případně na zlepšení výrobních anebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Malé a střední podniky mohou v této výzvě získat až 70 % a výzkumné organizace až 85 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 8 milionů korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na stránkách API

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Agentura pro podnikání a inovace (API) má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme