Firmy mohou žádat o dotace na výstavbu větrných elektráren

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny. Pro žadatele je připraveno půl miliardy korun.

Malé, střední i velké podniky s licencí na výrobu elektrické energie tak mohou získat finanční podporu pro výstavbu větrných elektráren. Na jeden podnik nebo projekt je možné teoreticky získat až 15 milionů eur.

Ilustrační fotografie

Výzvu vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat do 1. února 2024. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun. 

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podpora jejich efektivního a šetrného využívání a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů. Využití obnovitelných zdrojů podporuje snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále snižuje energetickou závislost ČR na dovozu ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.

OP TAK nabídne 10 miliard na energetické úspory ve firmách 

„Finanční podporu mohou firmy využít na nákup dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku, na inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Konečným cílem je pak postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň vyhlásilo první výzvu v aktivitě Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé a střední podniky, ale i velké firmy, je připraveno celkem 10 miliard korun, a to na přechod na energeticky úspornější způsoby výroby, instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či výměnu oken. Žádosti o podporu lze podávat od 1. září 2022 a na projekt je možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme