Firmy mohou žádat o dotace na zavádění nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VI programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě“.

Firmy tak mohou žádat o dotace na využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR zatím běžně neuplatňují. Výzvu vyhlásilo 1. července 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 18. prosince 2020. Připraveno je celkem 100 milionů korun.

Cílem výzvy je podpořit udržitelnost české ekonomiky zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. „Malé, střední, ale i velké podniky mohou podporu využít na zavádění technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury – například do lahví nebo CNG vozidel“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Realizace projektů povede také k větší soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích tím, že firmy budou více využívat obnovitelné zdroje energie, čímž se kromě konkurenceschopnosti zvyšuje také celkový inovační potenciál ČR.“

Podpora se tentokrát více zaměřuje na velké podniky, pro které je nově určeno až 80 % finančních prostředků – což je oproti předchozí výzvě dvojnásobek. Všechny společnosti mohu získat dotace až do výše 35 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na webu agentury API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i e-mailem nebo telefonicky přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme