Firmy mohou znovu žádat o dotace na projekty v rozvojových zemích

Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022.

Cílem programu je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD.

Rozvojové projekty často míří například do oblasti vodního hospodářství.

Až půl milionu korun pro jednoho žadatele

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. 

Kompletní text výzvy, podmínky účasti a pravidla pro získání dotace naleznete na webové stránce programu. 

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50 procent celkových nákladů (nejvýše však 500 tisíc korun) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 procent celkových nákladů (nejvýše však dva miliony korun) na samotnou realizaci projektu.

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022 připravila Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele, který proběhne 25. října 2021 od 10:00 hodin.

Registraci na webinář můžete provést online u České rozvojové agnetury.

Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly programu. Účastníci budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci. Během webináře bude prostor pro dotazy z publika, akce bude uskutečněn online prostřednictvím platformy MS Teams.

Tisková zpráva České rozvojové agentury

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme