Firmy, obce a výzkumníci dostanou peníze na inovace. Ve výzvě OP TAK je 1,5 miliardy

Firmy, obce a výzkumné organizace mohou od poloviny září žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.

Výzvu vyhlásilo 15. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude Agentura pro podnikání a inovace (API) přijímat až do 20. září 2024. Pro žadatele je k dispozici celkem 1,5 miliardy korun.

Ilustrační foto

Výzva podporuje společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem, a to v rámci integrovaných územních investic.

„Cílem je posílit inovační výkonnost českých firem, podpořit průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny a zlepšit fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni,“ říká generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Jan Piskáček.

Stát chce více podpořit udržitelné podnikání. Ve výzvách OP TAK je 3,7 miliardy

Dotace na vědeckotechnické parky či inovační centra

„Žadatelé mohou dotace využít zejména na budování vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, pořízení výzkumných zařízení, patentů, licencí a know-how nebo například na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům v oblasti navozování a rozvíjení výzkumné spolupráce, předávání vědeckých a technických poznatků či komercionalizaci výsledků průzkumů,“ dodává Jan Piskáček.

Firmy a instituce mohou v této výzvě získat zpět až 75 procent způsobilých výdajů, maximálně ale 250 milionů korun na jeden inovační projekt.

Podrobnější informace o aktuální výzvě z OP TAK na webu agentury API

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat telefonicky nebo e-mailem či na zelené lince 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme