Firmy proplácejí včas jen zhruba polovinu faktur, v létě je situace horší

Pokud jde o platební morálku, nepatří Češi mezi premianty. Podle dat z fakturačních systémů pro živnostníky i firmy od společnosti Solitea uhradí odběratelé pouze polovinu faktur ve smluveném termínu.

Letní dovolené přitom prodlevy v placení faktur tradičně prodlužují.

Úředník s lupou kontroluje faktury, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

O jak dlouho se v tuzemsku jednotlivci i firmy nejčastěji s placením opozdí? Průměrně 13 procent faktur zaplatí hříšníci do sedmi dnů od data splatnosti. V tomto případě se platební morálka s postupující pandemií horšila.

Zatímco v dubnu 2019 zaplatili Češi do sedmi dnů po splatnosti 14 procent faktur, v prosinci 2020 jich bylo v této době zaplaceno jen 10,6 %.

Podíl účtenek, které zůstávají neproplacené, se podle dat fakturačních systémů od společnosti Solitea pohybuje až okolo 24 procent.

Pětina faktur zůstane neproplacena

„Naše systémy sice ukazují, že nikdy není zaplaceno více než 20 procent všech v Česku vystavených faktur. Domníváme se však, že reálný počet těch nikdy neuhrazených je výrazně nižší. Odhadujeme, že přibližně třetina až polovina účtenek, které evidujeme jako nezaplacené, je ve skutečnosti uhrazena. Čeští podnikatelé pouze ve fakturačním systému nezaznamenají, že jim peníze dorazily, a proto tyto faktury i nadále evidujeme jako neproplacené,” vysvětluje marketingový ředitel společnosti Solitea Daniel Šturm.

Začínáte s e-shopem? Jak fakturovat a jaké údaje patří na faktury

Do jednoho měsíce od termínu vyřeší Češi průměrně 11 % pohledávek. “Pokud odběratelé nezaplatí do měsíce od data splatnosti, šance dodavatelů získat peníze standardní cestou se podle našich statistik velmi snižuje – pouhých 6 procent faktur zaplatí odběratelé po třicátém dni od splatnosti,” dodává Šturm.

Slováci jsou na tom hůř

Podle statistik z fakturačních systémů jsou na tom naši východní sousedé s platební morálkou ještě o něco hůř než my.

Ve sledovaném období Slováci uhradili včas pouze 38 % účtenek. Dalších 11 procent bylo zaplaceno do sedmi dnů po splatnosti a srovnatelné množství z nich uhradili lidé či firmy do měsíce po datu splatnosti. Bez záznamu o zaplacení zůstalo 34 % vystavených faktur.

„Zaznamenávání příchozích plateb ve fakturačním programu samozřejmě velmi doporučujeme. Je to účinná prevence proti budoucím nedorozuměním a nejasnostem s platbami. Pokud vydávám pár faktur měsíčně, dokážu si proplacení ohlídat i ručně. Když se ale podnikání rozjede ve větším, je systematická evidence nezbytná a fakturační program může ušetřit spoustu zbytečných nervů,” podotýká Šturm.

Jak postupovat, když nemáte proplacenou fakturu?

  • Může jít pouze o opomenutí, e-mail s fakturou mohl zapadnout do spamu. Proto je vhodné odběratele slušně upozornit, že k jejímu proplacení doposud nedošlo. K tomuto kroku běžně dochází okolo sedmého dne po datu splatnosti.
  • Nedojde-li po první upomínce k proplacení faktury, je vhodné dlužníkovi poslat další, tentokrát důraznější upomínku. V ní by mělo být důrazně naznačeno, k čemu by mohlo dojít, pokud by dlužná částka nebyla uhrazena.
  • Nehodlá-li dlužník přes veškerou vaši snahu upomínat fakturu zaplatit, je jedinou zbývající cestou soud. Před podáním samotné žaloby musíte ve stanoveném termínu dlužníkovi zaslat takzvanou předžalobní výzvu. V případě, že soud rozhodne ve prospěch dodavatele, má dlužník za povinnost dluh ve stanovené lhůtě uhradit.
  • Dalším možným řešením situace, kdy dlužník odmítá zaplatit, je odprodej pohledávky společnosti, která se jejich vymáhání věnuje.
Redakčně upravená tisková zpráva

Doporučujeme