Firmy se probudily. GDPR už se zabývá drtivá většina z nich

Zatímco loni v prosinci si byla jen necelá polovina podnikatelů vědoma toho, že se musí připravit na nové povinnosti vyplývající z GDPR, v březnu 2018 se jimi už zabývá drtivá většina z nich.Přes zlepšení povědomí o nových povinnostech mezi podnikateli je podle Hospodářské komory pravděpodobné, že nařízení GDPR zasáhne v květnu až pětinu českých firem nepřipravenou. Zavádění opatření v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů si totiž běžně vyžádá i několik měsíců práce. Záleží na velikosti podniků i objemu údajů, které shromažďují.

Asi třetina podnikatelů přitom stále neví, jaká opatření zavést. Slabou útěchou může být, že připravenost firem v ostatních zemích Evropské unie není o nic lepší.

Zájem o problematiku ochrany osobních údajů roste s velikostí firmy. Zatímco aktuálně se o GDPR zajímá 72 procent mikrofirem (do deseti zaměstnanců) mezi firmami nad 250 zaměstnanců to je již 95 %.


Častěji se o problematiku zajímají firmy ve zpracovatelském průmyslu (přes 85 %), naopak nejméně informované jsou firmy ve stavebnictví.

Značné rozdíly jsou patrné také mezi podnikateli z velkých měst na jedné a z malých obcí na druhé straně. Podle Hospodářské komory není nabídka edukativní činnosti zejména na venkově dostatečná.

Jaké změny firmy plánují

Firmy nejčastěji plánují úpravu interních dokumentů, jako jsou vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů. Dále hodlají změnit interní procesy zpracování osobních údajů i vedení a vykazování záznamů o svých klientech.

Třetina podnikatelů již provádí také revizi smluv, a to jak zaměstnaneckých, tak především smluv s dodavateli. V nich firmy většinou jasněji nastavují povinnosti a odpovědnost za případnou škodu každé ze smluvních stran v případě pochybení ve zpracování osobních údajů.

Doplňují se i ustanovení o zabezpečení identifikačních dat klientů a partnerů např. prostřednictvím k tomu určených serverů (https) nebo o předávání těchto dat a dalším nakládání s nimi.

Komora chce být aktivní

V rámci Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres patří česká Hospodářská komora – pokud jde o podporu svých členů ohledně GDPR – mezi nejaktivnější v Evropě.

Sérii odborných školení živnostníků a firem a další aktivity Hospodářské komory, zejména pak příručku GDPR, kterou Komora pro podnikatele vypracovala a v elektronické verzi ji zpřístupnila zdarma na svém webu, ocenila také eurokomisařka Věra Jourová.

Ta přislíbila, že pomůže Hospodářské komoře ve snaze zvyšovat mezi podnikateli povědomí o nových povinnostech jak na půdě Evropské komise, tak i v Česku.

Šance na nápravu stále je

Například v březnu organizuje Hospodářská komora v pražském Florentinu pro firmy dva workshopy. V dubnu a květnu pak proběhnou konference „Dá se ještě stihnout zavést GDPR? ANO, ale…“ Zájemci z řad firem jsou vítáni.

Hospodářská komora také usiluje o to, aby Úřad pro ochranu osobních údajů při kontrolách zpočátku postupoval zdrženlivě. Podle Hospodářské komory by úřad alespoň ze začátku měl na možné pochybení při zpracování osobních údajů podnikatele jen upozorňovat, ne je rovnou sankcionovat.

Šetření mezi podnikateli bylo realizováno Hospodářskou komorou na přelomu ledna a února 2018 a zapojilo se do něj 580 respondentů – členů Hospodářské komory všech velikostí a oborů.

Doporučujeme