Firmy se zatím insolvencím vyhýbají, platební morálka se ale může zhoršovat

Výsledky insolvenčních řízení za první pololetí 2022 ukazují, že se počet prohlášených insolvencí oproti stejnému období loňského roku překvapivě snížil. Krize se může projevit později.

Vyhodnocení stavu podnikatelských a občanských insolvencí k polovině roku 2022 bylo hlavním tématem expertního kulatého stolu, který pořádala v poslední červnový den společnost InsolCentrum ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími partnery.

Ilustrační fotografie

Aktuální data InsolCentrum ukazují, že jak v podnikatelské, tak v občanské sféře je počet insolvencí stále relativně nízký. 

Minulá finanční krize ukázala, že k podnikatelským insolvencím dochází s časovým odstupem. Nárůst proto očekávají experti až v letech 2024–2025. Zásadnějším problémem bude zřejmě zadlužení fyzických osob. Současné úvěry domácností totiž výrazně převyšují úvěry nefinančních podniků.

Predikovat vývoj insolvencí v Česku je podle odborníků velmi složité.

 ½ 2021 ½ 2022
Prohlášené konkurzy živnostníků11286
Prohlášené konkurzy firem382341
Povolené reorganizace915
Prohlášené konkurzy občanů14491
Povolená oddlužení12 63010 922

Ve hře je krizový scénář vážných ekonomických dopadů zapříčiněný situací na Ukrajině, rostoucí inflací a energetickou krizí, ale také relativně stabilizovaný stav v případě zachování rozvahy všech rozhodujících aktérů. Klíč k udržení ekonomické rovnováhy a finančně zdravé společnosti má v rukou vláda

Soudy podle původního insolvenčního zákona z roku 2008 povolily až do dnešního dne oddlužení celkem 274 tisícům dlužníků. Aktuálně splácí své dluhy v insolvenci 110 tisíc osob.

Firemních žadatelů o insolvencí postupně přibývá

 „Institut oddlužení vykazuje vynikající výsledky, kdy se podařilo zcela zbavit dluhů již 138 tisíc osob. Je to díky odpovědnému přístupu dlužníků i jejich rodin, ale také profesionální práci insolvenčních soudců a insolvenčních správců. Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo této skutečnosti a v souladu s programovým prohlášením vlády dokončuje návrh novely insolvenčního zákona. Ten přinese vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. V tomto duchu bude požadováno řádné plnění povinností dlužníka, který bude zároveň motivován poctivě pracovat a řádně splácet dluhy,“ říká náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Úspěšnost oddlužovacího procesu dokazuje i fakt, že 28 procent lidí uhradilo celý svůj dluh, naopak pouhá desetina splácení nezvládla vůbec a oddlužení jim bylo zrušeno. Dlužníci již uhradili svým věřitelům celkem zhruba 80 miliard korun.

Redakčně upravená tisková zpráva AMIC

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme