Firmy z Pardubicka tvoří šest procent úspěšných exportních případů CzechTrade

K úspěšnému exportu České republiky významně přispívají firmy z Pardubického kraje. Na celkovém počtu úspěšných exportních případů agentury na podporu obchodu CzechTrade se podílejí šesti procenty.

Od roku 2018 zpracoval CzechTrade v Pardubickém kraji celkem 1 537 zakázek pro 502 firem, nejvíce v roce 2021 (388 zakázek). Mezi země, kam místní firmy směřují své zahraniční aktivity nejčastěji patří Německo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Ukrajina a Itálie.

Pardubice

Agentura pomáhá konzultacemi i vzděláváním

Mezi hlavní průmyslové obory exportně zaměřených firem z Pardubického kraje patří plasty a pryž, strojírenství (výroba strojů a techniky), potravinářský průmysl, obráběné komponenty a konstrukce z kovů. Agentura CzechTrade pomáhá firmám především konzultačním či poradenským servisem přímo v zahraničí, také pořádáním vzdělávacích akcí či poskytováním konzultací přímo v regionu v rámci akce Roadshow, kde ukazuje, jak uspět na zahraničních trzích.

„I přes to, že se Pardubický kraj řadí, co se rozlohy a počtu obyvatel týče, mezi menší kraje České republiky, je zde velký zájem o vývoz na bližší i vzdálenější trhy, o čemž svědčí také celkový počet zakázek. Úspěšné vývozy jsme realizovali zejména u zboží ze segmentu strojírenství, plasty a pryž nebo obráběné komponenty a konstrukce z kovů,“ říká Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade. Dalším exportně atraktivním odvětvím jsou zde například automotive nebo potravinářství.

Pardubický kraj podporuje začínající podnikatele a nově i inovátory

Firmy z Pardubic a okolí v současné době nejčastěji vyvážejí do evropských zemí jako je Německo, Litva, Lotyšsko či Švédsko. Nezaostává ale například ani Kazachstán nebo Itálie. V minulosti se z kraje hojně vyváželo do Ruska a v současné době se naopak zvýšila hodnota vývozu na Ukrajinu.

„Nadále směrujeme firmy na Ukrajinu, která se pro exportéry začala otvírat a kde nyní máme nově kromě Kyjeva také zastoupení ve Lvově. Věříme, že po skončení konfliktu se na její obnově začnou podílet také firmy právě z Pardubického kraje,“ vysvětluje Vladimír Degťar.

V Pardubickém kraji bylo ze strany agentury CzechTrade od roku 2018 zpracováno celkem 1 537 zakázek, přičemž firmy mohou využívat individuálních služeb CzechTrade buď z tuzemska nebo přímo v teritoriu.

Díky našim dlouhodobým zkušenostem a znalostem daného trhu se firmám naše spolupráce vyplácí u samotné realizace byznysu i při počátečním vyjednávání. Exportéři také získají drahocenné kontakty, které nadále rozvíjejí pro své byznysové aktivity.

Vladimír Degťar, CzechTrade

„Firmám na zahraničních trzích poskytujeme kompletní servis od původní vize po konečný export. Naše individuální služby zahrnují například vyhledání obchodních partnerů, ověření zájmu o výrobek nebo dlouhodobou exportní asistenci, která firmám pomůže prosadit se na zahraničním trhu,“ popisuje Vladimír Degťar.

Roadshow po regionech pokračuje

Dnešní odborná akce byla již druhou zastávkou agentury CzechTrade po regionech České republiky. Poprvé předávala informace a know-how úspěchu na zahraničních trzích v Ostravě, pokračovat bude 19. října v Liberci a 23. listopadu v Plzni.

O Roadshow v Pardubicích projevila zájem třicítka českých firem primárně z oblasti elektro a ICT, hojně zastoupený byl i potravinářský segment a stavebnictví.

Více informací k nadcházející zastávce ROADSHOW v Liberci

Doporučujeme