Fond Ukrajina je investice do českých firem. Jak bezpečně vyvážet na Ukrajinu?

Nejvíce poptávek pojištění vývozu na Ukrajinu nyní přichází ze zemědělství a potravinářství. Čeští exportéři chtějí s pojištěním EGAP aktuálně vyvézt směr Ukrajina produkty za víc než 300 milionů korun.

Pilotnímu projektu „Fond Ukrajina“, který jejich zakázky kryje, se věnovala v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu moderovaná diskuse zástupců veřejného sektoru a byznysu Jak bezpečně na Ukrajinu.

Ilustrační obrázek

Fond Ukrajina je třeba brát jako investici do českých firem, kterou nám zahraniční partneři za relativně krátkou dobu zaplatí,“ řekl v diskuzi vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Ve fondu je 340 milionů

Fond Ukrajina, který vznikl letos v létě a který umožňuje pojišťovat vývoz na ukrajinský trh. Finanční kapacita fondu je 340 milionů. Fond je složen z 240 milionů ze státního rozpočtu, 100 milionů dal ze svých prostředků právě EGAP.

O pojištění si může zažádat každý český exportér, který vyváží své zboží a služby na Ukrajinu. Ať už se jedná o malý nebo střední podnik či větší společnost. Stejně tak z pohledu vyváženého zboží neplatí žádná omezení, pouze ve vztahu k možnému limitu na dlužníka a maximální délce splatnosti pohledávky.

Vláda schválila návrh na posílení kapitálu EGAP. Umožní to pojišťovat vývoz na Ukrajinu

EGAP přijímá žádosti o pojištění a kapacita je dostatečná, nehledě na to, že se vždy zpět navýší o již splacené pohledávky. Fungování Fondu tak lze přirovnat například k revolvingovému úvěru. A jelikož EGAP poskytuje pojištění úvěrů s krátkou splatností maximálně do jednoho roku, dostupné prostředky ve Fondu se budou obnovovat relativně rychle. Pro české vývozce není stanovena maximální hodnota vývozu, kterou si u nás mohou v rámci Fondu pojistit, je ale nastavena hranice max. 3 mil. EUR na ukrajinské dlužníky.

„EGAP nemůže na svoje vlastní riziko pojišťovat obchodní případy, které jsou spojeny s vývozem na Ukrajinu. V úzké interakci s vládou, s Ministerstvem financí, s Ministerstvem průmyslu jsme vymýšleli, jak nastavit parametry programu. Inspirovali jsme se případy ze zahraničí. Nastavili jsme je tak, aby to byl pilotní projekt, který má otestovat, jestli takový koncept bude fungovat. Jestli bude na Ukrajině dostatečná poptávka a jestli budou ukrajinští partneři hradit své závazky. Kapacita Fondu Ukrajina je 340 milionů. Jedná se tedy o krátkodobé pojištění do jednoho roku splatnosti s limitem na subjekt na ukrajinské straně ve výši tři miliony euro. Vyhodnocení projektu by mělo být v lednu,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Záznam semináře na YouTube (odkaz pro případ problémů se zobrazením videa)

Vůbec prvním exportérem pojištěným fondem Ukrajina je výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT.

„Díky obnově pojištění se naše společnost BEDNAR FMT vrátila do standardního způsobu fungování, tak jak jsme na Ukrajině vždycky podnikali,“ říká finanční ředitelka společnosti BEDNAR FMT Lucie Nováková.

„Našimi partnery na Ukrajině jsou větší stabilní firmy. Obchodovali jsme s nimi i před válkou. Máme s nimi několikaletou zkušenost, a proto bylo jednodušší, abychom pro ně získali pojištění. Splňovali podmínky, které EGAP stanovil,“ dodává za firmu, která na Ukrajinu dodává velké zemědělské stroje pro zpracování půdy.

Ukrajina pracuje na obnově. Jaké podniky mají perspektivu?

Perspektivu zde mají ale i firmy, které věnují energetice, dopravě či zdravotnictví.

„Velkým plusem na Ukrajině je, že se radiálně překopává trh. Jsou zde veliké obchodní příležitosti nyní, při té rychlé obnově či rekonstrukci zničeného materiálu a technologií. Zároveň dokážeme pozorovat co se chystá na ty následující roky, možná desetiletí,“ sděluje Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny.

„Na druhou stranu si všichni představují fyzické nebezpečí, a to tam jednoznačně ve zvýšené míře je. Obchodně je dobré vyhledávat partnery, u kterých je možné posoudit, že jsou financovatelní. K tomu může právě pomoci EGAP,“ doplňuje Kopečný.

Firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny. Mají doporučení pro vládu

Žádné podnikání není bezpečné

Šéf EGAP Havlíček k tomu doplňuje, že žádné podnikání není stoprocentně bezpečné. Každé má svoje rizika. „Exportní případy obecně mají zvýšené riziko. Co se týče Ukrajiny, ta rizika mohou být vyšší. Nevíme, jak se bude konflikt dál vyvíjet a jaká bude ekonomická síla partnerů. Právě pro tato rizika spojená s exportem a s exportem na Ukrajinu zde existuje např. EGAP. Pokud podnikatel plánuje obchodovat s ukrajinskými partnery je možné využít Fond Ukrajina, aby tato platební rizika přenesl na nás, a on mohl zachovat dodávky na Ukrajinu, tak jak to bylo i v minulosti,“ popisuje Havlíček.

Vývozci se mohou aktuálně pojistit proti tomu, že jim jejich tamní zákazník nezaplatí za dodané zboží (pojištění faktury či dodavatelského úvěru financovaného bankou) a spolu s tím i proti riziku, že vyráběné zboží nebudou moci svému klientovi doručit (výrobní riziko). Právě kombinace těchto dvou typů pojištění je na Ukrajinu teď velmi žádaná – v těchto případech poskytuje EGAP na pojištění výrobního rizika slevu.

Ilustrační fotografie

Pojištění chrání české vývozce proti politickým (například administrativní či legislativní opatření země dlužníka, která mu zabrání ve splácení nebo také politické události v zemi dlužníka v podobě revolucí, válek, generálních stávek apod.) i komerčním (platební neschopnost nebo odepření zaplacení pohledávky) rizikům spojeným se zahraničním obchodem.

Fond Ukrajina počítá s postupným opětovným uvolňováním své kapacity v návaznosti na postupné splácení úvěrů realizovaných obchodních případů. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program.

Jak má firma postupovat, má-li o pojištění zájem?

Pojištění je možné žádat online na www.egap.cz, kde jsou také uvedeny podmínky programu.

V první řadě je nutné předložit alespoň základní parametry obchodu – údaje o kupujícím/dlužníkovi, hodnotu vývozu a délku splatnosti. EGAP podle těchto informací předběžně vyhodnotí, zda je možné uvažovat o pojištění. Jednou z podmínek je také pozitivní zkušenost s ukrajinským partnerem, kterou lze doložit, například předchozí platební historií. Pošlete svou poptávku na e-mail akvizice@egap.cz a EGAP ji zdarma vyhodnotí a probere s vámi všechny možnosti pojištění.

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých podniků v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme